กรมพลศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้รร.ธาตุพนม

leader banner
กรมพลศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้รร.ธาตุพนม 1

กรมพลศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนธาตุพนม เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

นายศุภฤกษ์ ใจทาน (คนที่ 5 แถวยืนซ้าย) เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอธาตุพนม ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอธาตุพนม มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนธาตุพนมและชุมชนในตำบลธาตุพนมเหนือ กับ นางกิรณา จันทรโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม เป็นผู้รับมอบ โดยได้รับสนุนอุปกรณ์กีฬาจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ.ลานกีฬาโรงเรียนธาตุพนม เมื่อวันก่อน