กรมพลศึกษา เปิดสอนว่ายน้ำฟรี รับจำนวนจำกัด

leader banner
กรมพลศึกษา เปิดสอนว่ายน้ำฟรี รับจำนวนจำกัด 1

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร เรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน สำหรับน้องๆ รุ่นอายุ 7-12 ปี สมัครฟรี เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 63

กรมพลศึกษาหน่วยงานราชการที่สนับนุนเยาวชนเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่นักกีฬานักเรียน นักเรียนไทย และ ทีมชาติในอนาคต ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่มีใจรักในการว่ายน้ำ ภายในโครงการ “เด็กไทย ว่ายน้ำได้” ประจำปี 2564 เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และ สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นจากอุบัติเหตุทางน้ำ โดยเริ่มจากการเรียนว่ายน้ำอย่างถูกวิธีกับ กรมพลศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ https: // gms.dpe.go.th / thaicanswim / dpssummer/ indexSummer.php

โดยหลักฐานในการสมัคร มี รูปถ่าย , สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรับรองแพทย์ โดยกำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ( เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ) ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 022140120 ต่อ 3030 หรือ 3300 ได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด