การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” (Your Future Starts Here)

leader banner
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ "อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่" (Your Future Starts Here) 1

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” เป็นการเชิญชวนประชาชน หน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใช้พื้นที่สนามกีฬาเพื่อกิจกรรมต่างๆ โดย “กกท.” พร้อมให้บริการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ "อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่" (Your Future Starts Here) 2


ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ “ยัวฟิวเจอร์สตาร์ทสเฮียร์” (Your Future Starts Here) ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย
ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า โครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ “ยัวฟิวเจอร์สตาร์ทสเฮียร์” เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน กกท. ผ่านสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำทางการกีฬา โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเชิงรุก ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อ “สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขในชีวิต และเป็นการสร้างอนาคตด้วยตัวคุณเอง” โดยมี กกท. เป็นทางเลือกอันดับแรกที่นึกถึง นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการใช้งานทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ภายใน กกท. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ "อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่" (Your Future Starts Here) 3


ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า กกท. คือหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการกีฬาของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่และสถานที่ให้บริการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี, สระบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ภาคตะวันออก (ตราด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม, นครราชสีมา, สุรินทร์) และภาคใต้ (ตรัง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา)

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ "อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่" (Your Future Starts Here) 4


โครงการประชาสัมพันธ์ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ “ยัวฟิวเจอร์สตาร์ทสเฮียร์” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และพร้อมให้บริการพื้นที่สนามกีฬาเพื่อ “สร้างสุขภาพ สร้างความสุข และสร้างอนาคต” แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ www.area.sat.or.th รวมถึงทางเฟสบุ๊คชื่อ AREA-Sports Authority of Thailand และทางช่องยูทูปของโครงการนี้ และสามารถ Download Appication SAT AREA ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวโครงการ "อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่" (Your Future Starts Here) 5