คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่

leader banner
คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 1

ภัสสร ไบรอันท ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 22 ก.ย.

คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 2

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี พลโท ประพัฒน์ เอกโพธิ์ นายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม และสโมสรสมาชิก 25 แห่ง รวมถึงผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยมีวาระสำคัญคือการเลือก ตั้งนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ โดยการประชุมเริ่มจากพลโท ประพัฒน์ เอกโพธิ์ แถลงกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของปี 2562 ตามด้วยวาระการชี้แจงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2562 ให้สโมสรสมาชิกอนุมัติ ก่อนเข้าสู่วาระสำคัญในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 22 ชมรม จาก 25 ชมรมแต่ถูกตัดสิทธิ์ 6 ชมรมได้แก่ ชมรมลอนโบวล์สลูกย่าโม , ชมรมลอนโบวล์สรักแดนใต้ , ชมรมลอนโบวล์สรวงข้าว , ขมรมลอนโบวล์สหนุ่มสิบเอ็ด , ชมรมลอนโบวล์สท่าม่วง และชมรมลอนโบวล์สพนมสารคาม เนื่องจากเอกสารมอบหมายการลงคะแนนไม่ถูกต้อง จึงเหลือชมรมสมาชิกมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 16 ชมรม

คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 3

จากนั้นมีการเสนอชื่อ พลโท ประพัฒน์ เอกโพธิ์ และ คุณภัสสร ไบรอันท ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยใช้การลงคะแนนลับ ซึ่งผลการลงคะแนนจากจำนวนชมรมสมาชิกจำนวน 16 ชมรมปรากฎว่าชมรมสมาชิกลงคะแนนให้คุณ ภัสสร ไบรอันท ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 11 ต่อ 3 เสียง และงดออกเสียง 2 ชมรม โดยนายกสมาคมคนใหม่พร้อมบริหารสมาคมกีฬาลอนโบวล์สให้เข็มแข็งด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดกว้างให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาสมาคมต่อไป

คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 4
คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 5
คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 6
คะแนนท่วมท้น! ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกลอนโบว์ล์สคนใหม่ 7