คุณหญิงปัทมา เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

leader banner
คุณหญิงปัทมา เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) สาขาวิชาการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร. ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอุดรธานีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2562