จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง”เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย.

leader banner
จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 1

จปร. จับมือ สสส. จัดกิจกรรมพิเศษเต็มอิ่ม! โหมโรงก่อนเปิดงานเดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย.นี้

จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 2

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 พ.ย.นี้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตร พร้อมทรงพระราชทานรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง ซึ่งปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 14,000 คน

จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 3

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 พล.ต เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และ นางประภาศรี บุญวิเศษ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายให้นักวิ่งที่เดินทางมารับหมายเลขแข่งขัน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกสนาน ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ โดย งานสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, มหกรรมการออกกำลังกายแอโรบิค, การแสดงการออกกำลังกาย โดยโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนอนุบาลคุณากร, การแสดงหัสดนตรีของนักเรียนนายร้อย จปร., การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครนายก, การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานมัลติโรเตอร์

จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 4

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่าสสส. ส่งเสริมให้คนไทยในแต่ละกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ซึ่งผลการสำรวจกิจกรรมทางกายประชากรไทย พ.ศ. 2562 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออยู่ร้อยละ74.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันการวิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากผลการสำรวจพบว่าปัจจุบันคนไทยกว่า 16 ล้านคนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีผู้มาร่วมงานวิ่งต่างๆ ราว 10% แต่ก็ยังเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้นในปีนี้ สสส. ขอชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีสุขภาวะดี สุขภาพแข็งแรง ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER)” เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองสู่สุขภาพที่ดี

จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 5

สำหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 พ.ย.นี้ ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 32 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ด้วยเช่นกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th

จปร.-สสส.โหมโรงก่อนเดินวิ่ง"เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย. 6