จีรพันธ์คว้าแชมป์หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย

leader banner
จีรพันธ์คว้าแชมป์หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย 1

พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” มัซเซิล แอนด์ ฟิสิค คอนเทส ร่วมด้วย ด้วยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และพล.ค.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้าร้านนายอินทร์ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2

การแข่งขันรายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมประจำปี ตามนโยบาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งปรเทศไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทย (สสส.) เพื่อให้ได้มีการนำแนวคิดการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์น้ำหนักไปเผยแพร่แก่ผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกายในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีสุขภาพดีห่งไกลจากสิ่งเสพติดทั้งมวล อันเป็นการเสริมสร้างบุคลากรของชาติให้มีความเข้มแข็งโดยเมื่อได้มีการฝึกฝนร่างกายจนสมบูรณ์แล้วทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้ออกกำลังกายของเครือข่าย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย ได้มีการประเมินพัฒนาการความสำเร็จของการฝึกฝนการออกกำลังกายดังกล่าว โดยในงานพิธีเปิดนั้นนักกีฬาทีมชาติไทย อาทิ ขุนตาล พวงเพชร, จ่าอากาศเอกหญิง อาจารี แท่นทรัพย์, ศิริพร ศรช่วย,เอกพล ทองสุข ได้มาเดินรณรงค์ เขตปลอด เหล้า บุหรี่ และ สิ่งเสพติด

จีรพันธ์คว้าแชมป์หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย 2

สำหรับการแข่งขันในวันแรกนั้นมีการชิงชัยทั้งหมด 11 รุ่นการแข่งขัน โดยรุ่นแรกนั้นเป็นการแข่งขันประเภทเพาะกายชายอายุไม่เกิน 20 ปีทั่วไป แชมป์เป็นของ ฎรัตน์พงศ์ เกื้อทอง, อันดับ 2 ธนัทกฤศฎ์ สุดยอด, อันดับ 3 เอกรัตน์​ ศรีโสภา, อันดับ 4 นราธิป โตสมบัติ, อันดับ 5 สัณหวัช นาคนวล , เพาะกายชายรุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. แชมป์เป็นของ อดีตแชมป์เพาะกายโลก จีระพันธ์​ โป่งคำ , อันดับ 2 ประดิษฐื ท่าจีน, อันดับ 3 วฤทธิ์​ ตันกูล, อันดับ 4 ภวันดร สังข์ทอง, อันดับ 5 ชวินโรนจน์ คงชชารุ่งโรจน์​,เพาะกายชายอายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. อันดับ 1 ปิยะพงษ์ แป้นเงิน, อันดับ 2 ธวิทย์ พวงเพชร, อันดับ 3 ณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม, อันดับ 4 นัทธพงศ์ พวงงาม, อันดับ 5 ณัฐวุฒิ คงแก้ว, เพาะกายชายอายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักเกิน 75 กก. อันดับ 1 วุฒิศักดิ์​ จวนสาง, อันดับ 2 ธนกฤต ประจันตะเสน, อันดับ 3 ชยณัฐ วัฒนประดิษฐ, อันดับ 4 สิทธิโชค โชครัตนคีรี, อันดับ 5 ธันวา พงษ์ดี

จีรพันธ์คว้าแชมป์หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย 3

ด้านนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้เป็นการจัดการแข่งขัน “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”เป็นที่ 8 แล้วและในปีนี้ได้รับความนิยมจากนักกีฬาหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะเป็นเวทีต่อยอดไปสู่ทีมชาติ โดยเฉพาะอย่างรุ่นคุณพ่อยังเจ๋ง คุณแม่ยังแจ๋ว ก็จะต่อยอดไปแข่งขันกีฬาเพาะกายผู้สูงอายุ และยังต่อยอดไปในแมทช์นานาชาติได้อีกด้วย ส่วนในครั้งนี้เรามีการรณรงค์ในเรื่องของ เขตปลอด เหล้า บุหรี่ และ สิ่งเสพติด เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มากขึ้น