“ชนิภรณ์” ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทย 2 ล้อลู่ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำลายสถิติ

leader banner
“ชนิภรณ์” ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทย 2 ล้อลู่ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำลายสถิติ 1

“ชนิภรณ์ บัตริยะ” นักปั่นสาวจากฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2562 ขณะที่ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี “ชนิภรณ์” จับคู่กับ “ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ” ยังทำผลงานสุดยอดด้วยการทำลายสถิติ ทีมสปรินต์ รุ่นประชาชนหญิง อีกด้วย ด้านศึกเสือภูเขา “เอเชีย เมาเท่นไบค์ ซีรี่ส์” ที่มาเลเซีย “ศริภัสสร” คว้าแชมป์ดาวน์ฮิลหญิง สำเร็จ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2562 สนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย ที่เวลโลโดรม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. เป็นการชิงชัยวันสุดท้าย มีชิง 15 เหรียญทอง

“ชนิภรณ์” ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทย 2 ล้อลู่ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำลายสถิติ 2

ผลปรากฏดังนี้ ไทม์ไทรอัล 500 ม. ประชาชนหญิง ที่ 1 ส.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) เวลา 38.860 วินาที, ที่ 2 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) เวลา 39.340, ที่ 3 น.ส.ชนิภรณ์ บัตริยะ (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) เวลา 39.420 วินาที, ไทม์ไทรอัล 500 ม. ยุวชนชาย ที่ 1 นายพัชรดิษย์ พรรณรักษา (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กก.ตชด.32) เวลา 34.890 วินาที, ที่ 2 ด.ช.ธนวัฒน์ แสนตา (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร) เวลา 36.020 วินาที, ที่ 3 ด.ช.ธีรภัทร์ สุวรรณโณ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร) เวลา 36.050 วินาที

ไทม์ไทรอัล 500 ม. เยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร&KOM-KOM) เวลา 38.172 วินาที, ที่ 2 น.ส.กัญญารัตน์ หน่อแก้ว (ธนาคารออมสิน) เวลา 38.558 วินาที, ที่ 3 น.ส.อันนา เดชะพันธ์ (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย) เวลา 40.277 วินาที, ไทม์ไทรอัล 500 ม. ยุวชนหญิง ที่ 1 น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ (รร.กีฬากรุงเทพมาหนคร) เวลา 39.306 วินาที, ที่ 2 น.ส.ทิพวัลย์ นาพรหม (รร.กีฬากรุงเทพมาหนคร) เวลา 41.119 นาที, ที่ 3 น.ส.ศิริณภา จันประณต (รร.กีฬากรุงเทพมาหนคร) เวลา 41.733 วินาที

ไทม์ไทรอัล 1 กม. ประชาชนชาย ที่ 1 นนส.วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ (กองทัพบก) เวลา 1.06.337 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ สัจจกุล เสียงล้ำ ทำไว้ 1.07.66 นาที เมื่อปี พ.ศ.2557, ที่ 2 ส.ต.เชตวัน สามงามมา (กองทัพบก) เวลา 1.07.222 นาที ทำลายสถิติเดิม เช่นเดียวกัน, ที่ 3 อส.ทพ.ภัทรพล คชฤกษ์ (กองทัพบก) เวลา 1.08.578 นาที, ไทม์ไทรอัล 1 กม. เยาวชนชาย ที่ 1 นายยืนยง เพชรรัตน์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) เวลา 1.07.863 นาที, ที่ 2 นายทักษ์ แก้วน้อย (ธนาคารออมสิน-สำนักงานปลัดกระทรวงกลามโหม) เวลา 1.09.852 นาที, ที่ 3 นายกนก ชุ่มบัวทอง (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร) เวลา 1.09.863 นาที

สแครชต์ 5 กม. ยุวชนชาย ที่ 1 นายธนพนธ์ วงศ์หล้า (โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI), ที่ 2 ด.ช.นันทกร นนทะแก้ว (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย), ที่ 3 นายดนัย เจริญช่าง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI), คีริน เยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.กัญญารัตน์ หน่อแก้ว (ธนาคารออมสิน), ที่ 2 น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร&KOM-KOM) , ที่ 3 น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร)

เมดิสัน ประชาชนชาย ที่ 1 ร.ต.ท.เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ-ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย พอดีงาม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) 64 คะแนน, ที่ 2 อส.ทพ.วรุตม์ แปะกระโทก-ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย (กองทัพบก) 54 คะแนน, ที่ 3 พลฯ สุระ จิตตวิวัฒน์-อส.ทพ.กิตติเดช ไชยมุสิก (กองทัพบก) 30 คะแนน, สปรินต์ ประชาชนชาย ที่ 1 พ.อ.อ.พงษ์เทพ ท่าพิมาย (สโมสรอากาศ), ที่ 2 จ.อ.จรัสพงษ์ นิวันติ (สโมสรอากาศ), ที่ 3 อส.ทพ.ภัทรพล คชฤกษ์ (กองทัพบก)

สปรินต์ เยาวชนชาย ที่ 1 นายนิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ (รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี), ที่ 2 นายยืนยง เพชรรัตน์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI), ที่ 3 นายอดิเทพ พรหมพิชัย (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร), ทีมสปรินต์ ยุวชนชาย ที่ 1 ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์/วัดดงน้อย/รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย/กก.ตชด.32 (นายพชรดิษย์ พรรณรักษา, ด.ช.ณัฐวุฒิ ชูจิตร์, ด.ช.นันทกร นนทะแก้ว, นายธารทอง วงษ์ใหญ่), ที่ 2 ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI (ด.ช.วันชนะ ธรรมปัญญา, ด.ช.กฤษณกาน ฟองอินทร์, นายธนพนธ์ วงศ์หล้า, ด.ช.พิรชัช ขันทอง), ที่ 3 ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI (นายดนัย เจริญช่าง, นายอิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์, นายธนายุต พาหวล, นายกลวัชร แก้วสืบ)

ทีมสปรินต์ ประชาชนหญิง ที่ 1 ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ-น.ส.ชนิภรณ์ บัตริยะ) เวลา 49.548 วินาที ทำลายสถิติเดิมของทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กก.ตชด.32 ที่ทำไว้เวลา 50.273 วินาที, ที่ 2 ทีมฟิชเชอร์แมน กก.ตชด.32 (น.ส.วาทินี ลือขอจร-น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์) เวลา 52.082 วินาที, ที่ 3 ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI (ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา-ส.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี) เวลา 52.317 วินาที, สแครชต์ (15 รอบ) เยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร), ที่ 2 น.ส.จิดาภา แก้วมุกดา (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI), ที่ 3 น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร), พอยท์เรซ 16 กม. เยาวชนชาย ที่ 1 นายปัณณธร บุญพรหม (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai) 33 คะแนน, ที่ 2 นายวินิยะ ยะป๋า (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย-สิงห์ปาร์คเชียงราย) 32 คะแนน, ที่ 3 นายตุลธร โสสลาม (สโมสรทหารอากาศ) 31 คะแนน

สำหรับผลคะแนนรวมแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2562 โดยมีผลดังนี้ รุ่นทั่วไปหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป น.ส.ชนิภรณ์ บัตริยะ (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 549 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท, รุ่นทั่วไปชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป (ระยะสั้น) พ.อ.อ.พงษ์เทพ ท่าพิมาย (สโมสรกองทัพอากาศ) 301 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท, รุ่นทั่วไปชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป (ระยะกลาง) ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย พอดีงาม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) 369 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท, รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม นายเจษฎา จันทร์เหลือง (สโมสรกองทัพอากาศ) 92 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท

รุ่นเยาวชนชาย อายุ 17-18 ปี (ระยะสั้น) นายยืนยง เพชรรัตน์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) 347 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท, รุ่นเยาวชนชาย อายุ 17-18 ปี (ระยะกลาง) นายปัณณธร บุญพรหม (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai) 268 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท, รุ่นเยาวชนหญิง อายุ 17-18 ปี น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร) 636 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท, รุ่นยุวชนชาย อายุ 14-16 ปี นายดนัย เจริญช่าง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) 445 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท, รุ่นยุวชนหญิง อายุ 14-16 ปี น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ (รร.กีฬากรุงเทพมหานคร) 436 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท

ขณะที่รางวัลรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทลู่ ประจำปี 2562 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ จากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานการทำลายสถิติสปริ้นต์ รุ่นยุวชนหญิง และทีมสปริ้นต์ ยุวชนหญิง นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ นายนิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยผลงานทำลายสถิติสปริ้นต์ 200 เมตร เยาวชนชาย และ เจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฝ่ายหญิง ได้แก่ พ.อ.อ.พงษ์เทพ ท่าพิมาย จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และผู้ฝึกสอนนักกีฬาฝ่ายชาย ได้แก่ นายธนภัทร จันสาขา ากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th

ด้านผลการแข่งขันจักรายเสือภูเขารายการ “เอเชีย เมาเท่นไบค์ ซีรี่ส์” ที่เมืองโกตา คินาบาลู รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ซึ่งมีนักปั่นทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ผลปรากฏดังนี้ ประเภทดาวน์ฮิล ระยะทาง 1.4 กม. รุ่นประชาชนหญิง “ไอซ์” ศิรภัสสร ชาติกำเนิด ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 2.46.312 นาที คว้าแชมป์สนามนี้ไปครอง, ที่ 2 สิตี นาตาชา โมฮัมหมัด บาสรี จากทีมเซลังงอ (มาเลเซีย) เวลา 2.48.113 นาที, ที่ 3 นีอา วาเนสซา ซูฮานา ไซดี้ จากทีมเอ็มเอสเอ็น ปาหัง (มาเลเซีย) เวลา 2.56.315 นาที ส่วนดาวน์ฮิล รุ่นประชาชนชาย สืบสกุล สุขจรรยา ได้อันดับที่ 3 เวลา 2.19.578 นาที โดยอันดับ 1 เป็นของ มาเทจ คาร์วาต จากสาธารณรัฐเช็ก เวลา 2.10.890 นาที, ที่ 2 เร็นดี้ ซานจายา จากทีมจาทิม (อินโดนีเซีย) เวลา 2.16.519 นาที

ประเภทครอสคันทรี่ รุ่นเยาวชนชาย ระยะทาง 16 กม. อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ได้อันดับที่ 3 เวลา 1.10.13 ชั่วโมง โดยอันดับที่ 1 เป็นของ เลียม จอห์นสตัน จากออสเตรเลีย เวลา 1.05.28 นาที, อันดับที่ 2 ซียอง ฮุน ชุน ทีมชาติเกาหลีใต้ เวลา 1.07.17 นาที, รุ่นเยาวชนหญิง ระยะทาง 14 กม. ยลธนันท์ พลกล้า ได้อันดับ 2 เวลา 1.14.00 ชั่วโมง อันดับ 1 เป็นของ ฟีบี้ ทอมสัน ทีมไบไซเคิล ซูเปอร์สโตร์ (ออสเตรเลีย) เวลา 1.08.45 ชั่วโมง, รุ่นประชาชนหญิง ระยะทาง 18 กม. สุรัตติยา บุบผา ได้อันดับที่ 6.