ด่วน! เลื่อนแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ”ช้างขาวเกมส์”

leader banner
ด่วน! เลื่อนแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"ช้างขาวเกมส์" 1

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19

ทั้งนี้จังหวัดตราดจะทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง