ตะโกลาเกมส์ ครั้งที่5

leader banner

ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานพิธีเปืดการแข่งขันกีฬาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอตะกั่วป่า ตะโกลาเกมส์ ครั้งที่5 ณ.สนามกีฬาพรุเตียว ตำบลบางนายสี เมื่อเร็วๆนี้