นายศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก มอบอุปกรณ์กีฬา

leader banner

มารู้จัก โครงการคนละลูก

นายศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก กล่าวว่า จากการไปทำกิจกรรม ในโรงเรียนต่างจังหวัด มาเป็นระยะเวลานาน โรงเรียนส่วนใหญ่ อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ สำหรับเยาวชนไทย จึงมีความคิด ที่จะหาอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้โรงเรียน และต้องการให้เยาวชนไทย มีอุปกรณ์ กีฬา ประจำ อย่างละ1 ชนิดกีฬา โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ห้างร้าน และผู้ใหญ่ใจดี เพื่อใหโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน ทุกท่าน

สำหรับปีนี้ ได้มีบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) มอบผลิตภัณฑ์มิกาซ่า เพื่อมอบให้โรงเรียน ตั้งแต่เดือนเมษา 2562ถึงเดือน พฤศจิกายน62

โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด ตรัง
บ้านหนองศรีจันทร รัชดา ตรัง
กุลโน พิมาย โคราช
บ้านรูสะมิแล ปีตตานี
บ้านปะลุกานา นราธิวาส
ยะหริ่งวิทยา ปัตตานี
ธาตุพนม นครพนม
เชียงยืนวิทยา ท่าอุเทน
นครพนม
บ้านตำหนัง ตะกั่วป่า
บ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า
กระปงวิทยาคม ตะกั่วป่า
วัดหาดมูลกระบือ พิจิตร

13.00ผู้นำเยาวชน ทำพิธี มอบอุปกรน์
13.30. โค้ชฟุตซอล ฟุต บอล. ทำคลีนิค
17.30. รับประทานอาหารร่วมกัน