“นายสนาม-อดีตนายสนาม”มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่

leader banner
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 1

นายสนาม-อดีตนายสนามมวยลุมพินี ร่วมงานเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่และวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกปีที่71

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่กรมสวัสดิการทหารบก ถ.เทอดดำริ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่ และวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครบรอบปีที่ 71 โดยมี พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก อดีตนายสนามมวยลุมพินี กล่าวรายงาน

"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 2
ซึ่งในงานเริ่มจาก พิธีทางสงฆ์เวลา 07.20 น.และพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่เวลา 08.00 น. โดยมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะอดีตนายสนามมวยลุมพินี ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ธีระ ไกรพานนท์, พล.ท.อนันต์ศักดิ์ ลักษณลม้าย, พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค, พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ และ พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยลุมพินีคนปัจจุบัน

 ด้าน พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กล่าวว่า กิจการด้านสวัสดิการในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารบก ในทุกๆ กิจการ ได้มีการพัฒนากิจการงานด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวไปสู่งานสวัสดิการ 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงการบริการแบบ One – Stop – Service แล้วยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน อาทิ การใช้โปรแกรมคำนวณเงินผ่อน อทบ.ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของกิจการออมทรัพย์ สก.ทบ. หรือระบบตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และข้อมูลการชำระเงินสงเคราะห์ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการดังกล่าวได้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์  เป็นต้น

 "งานด้านสวัสดิการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลของกองทัพบก ตั้งแต่เข้ารับราชการในกองทัพบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ หรือวาระสุดท้ายของชีวิต กรมสวัสดิการทหารบก มุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกำลังพล เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ซึ่งนับเป็นอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนอันสำคัญยิ่ง ด้วยคติพจน์ “พัฒนาตน พัฒนางาน ใส่ใจกำลังพลทุกระดับ” นอกจากนี้กรมสวัสดิการทหารบก ยังคงพัฒนางานด้านสวัสดิการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ให้มีความเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นต่อไป เพื่อประโยชน์ของกำลังพลกองทัพบก  สมดังคำขวัญ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 3
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 4
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 5
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 6
"นายสนาม-อดีตนายสนาม"มวยลุมพินี เปิดอาคาร กรมสวัสดิการทบ.ใหม่ 7