นิวนอร์มอล ทอยแก่นทีมชาติ แบ่ง 3 กลุ่มฝึกซ้อม

leader banner
นิวนอร์มอล ทอยแก่นทีมชาติ แบ่ง 3 กลุ่มฝึกซ้อม 1

นักโบว์ลิ่งทีมชาติไทย สนองรับ นโยบายรัฐบาล “นิว นอร์มอล”แบ่ง 3กลุ่มฝึกซ้อม

นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาพญาไท การประปานครหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย และนักกีฬาโบว์ลิ่งโครงการ พร้อมมอบน้ำดื่มปาป้า น้ำดื่มจากสายการผลิตของการประปานครหลวง โดยมี นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย, น.ส.กรรตพร สิงหบุบผา นักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย ให้การต้อนรับ และรับมอบ ที่ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์โบว์ล เมเจอร์ รัชโยธิน

สำหรับทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้นักกีฬาทีมชาติฝึกซ้อมด้วยมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 โดยแบ่งตารางการฝึกซ้อมออกเป็น 3 กรุ๊ป เพื่อลดความแออัด และเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบนิวนอร์มอล โดยฝึกซ้อมวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกด้านสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ โดยจะมีการให้ฝึกตามโปรแกรมอินไลน์ไลฟ์ online live ในกลุ่มเทรนเนอร์ โบว์ลิ่ง Trainer bowling โดยออกกำลังกาย 20-30 นาที และท่าฝึกที่แนะนำต่างๆ ทุกๆ วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ โดยมีทีมงานเทรนเนอร์แบ่งนักกีฬากันดูแลคนต่อคน โดยออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคน และให้คำแนะนำเรื่องอาหารให้ถูกหลักโภชนาการแก่นักกีฬาอีกด้วย

ทั้งนี้ เวลาการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย 3 กลุ่ม มีดังนี้

กรุ๊ป เอ เวลา 13.00 น.-15.00 น. มีกรรตพร สิงหบุบผา, รมิตา สารทอง, ปิ่นมนัส คําชัยภูมิ, ธนกร วุฒิ, ชวกร วุฒิ, ภัทรนันท์ พึ่งจิคติประไพ, นิสานาท ทาสีทอง, กิ่งกมล สารทอง

กรุ๊ป บี เวลา 15.30 น.-17.30 น. มี ฌาน อารีย์กุล, ภคพล กุลกรินิธรรม, กรพล กุลกรินิธรรม, ณัฐวัฒน์ รสิเสฎฐกุล, ชูเกียรติ์ สามัคีธรรม, ปรินทร เกษโอภาส

กรุ๊ป ซี เวลา 18.00 น.-20.00 น. ญาณพล ลาภอาภารัตน์, อรรณพ อารมณ์สราญนนท์, สุรศักดิ์ มานุวงศ์, ณภัทร บุษปนิกรกุล, ศุภกฤต วันทาสุข, ลภัสดนัย ชูแสง, ภูธน บุษปนิกรกุล, ชนาธิป เปรมปรีดิ์, ชนสรณ์ วุฒิ, พัชรพล ถนอมรัตน์, อัจฉริยะ เช็ง