“บิ๊กแนต”ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ

leader banner
"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 1

สภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติมีมติเสียงเอกฉันท์ให้​ “บิ๊กแนต” ชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ อดีตรัฐมนตรี​ 4​ สมัย​ และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ​ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย​ นั่งนายกสภากีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยคะแนน​ 16​ ต่อ​ 1​ เสียง​ ส่วนตำแหน่งอธิการบดียังไม่ได้ข้อยุติ

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 2

ที่ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ได้จัดให้มีระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / 2563 ได้มีบุคคลากรสำคัญในวงการกีฬาหลายท่านนำโดย นาย โชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอีกหลายท่านในฐานะสภากรรมการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเข้ารับฟังการประชุมเพื่อลงมติในวาระสำคัญหลายประเด็น โดยวาระสำคัญที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดคือการที่มีคณะบุคคลยื่นหนังสือให้ยับยั้งการพิจารณาการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าสภากรรมการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติไม่มีอำนาจในการยับยั้งการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการสรรหาได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 3

ส่วนอีกวาระที่อยู่ในความสนใจของวงการกีฬา คือ การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดสรรมาแล้ว จนได้ชื่อของ นาย ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ มาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุมมีการลงมติให้ นาย ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 16 ต่อ 1 เสียง ก่อนปิดการประชุม

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 4

ประวัตินายกองเอกชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวน 4 คน ของพลเรือตรีชอบ กับนางสุพัตรา (วิจิตรานนท์) ศิริวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตำรวจ จากมหาวิทยาลัยเซนต์เกรกอรี (AS. BS. Police Science – St. Gregory’s University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตรอบครัวสมรสกับนางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 5

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เริ่มทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ซันเดย์นิวส์ และต่อมาจึงได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคราษฎร โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ต่อมาได้ลาออกจากพรรคราษฎร และย้ายมาสังกัดพรรคประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2538 เกิดกรณีกลุ่มงูเห่าขึ้นในพรรคประชากรไทย ซึ่งนายชัยภักดิ์ ได้ให้การสนับสนุนนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมาภายหลังการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว นายชัยภักดิ์ จึงได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 6

ในการทำงานการเมืองเคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร​ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลบรรหาร​ ศิลปอาชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต​ ยงใจยุทธ

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 7

นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย และยังได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสหพันธ์ฮอกกี้เอเชีย ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และยังได้รับรางวัลนายกสมาคมฮอกกี้ยอดเยี่ยม ในการประกาศรางวัล AHF อะวอร์ด ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียอีกด้วย​ และในปี พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

"บิ๊กแนต"ชัยภักดิ์ชนะขาด16-1 นั่งนายกสภาม.การกีฬาแห่งชาติ 8