ประกาศรายชื่อ 36 แข้ง ชบาแก้ว U16 เก็บตัวรอบ 2 ก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่ชลบุรี

leader banner

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 36 คน เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม รอบที่ 2 ก่อนตัดตัวผู้เล่นเหลือ 23 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤาภาคม 2562 ณ สนามชลบุรี สเตเดี้ยม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 1. เด็กหญิงรวิสรา พืชผล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. เด็กหญิงสุกัญญา แก้วคงคา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. เด็กหญิงนวลอนงค์ หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. เด็กหญิงฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. เด็กหญิงพฤกษา มะลิวัลย์ สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
 6. นางสาวปาลิตา จินดาศรี สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
 7. เด็กหญิงธัญชนก ชื่นอารมณ์ สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 8. เด็กหญิงจีน่า ทองพันธ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 9. เด็กหญิงญดาพร มีลุน สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 10. เด็กหญิงจรรยาพร ภูมัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 11. เด็กหญิงกัญญารัตน์ รมราภรณ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 12. เด็กหญิงภัคพร บุญสิงห์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 13. นางสาวอาทิตยา ตนวัฒนาไพบูลย์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 14. เด็กหญิงสุภาพร อินทรประสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 15. เด็กหญิงธวันรัตน์ พรมทองมี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงทเพมหานคร
 16. เด็กหญิงกันติศา อินชำนาญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 17. เด็กหญิงธนพร ชัยยิ่ง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 18. เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 19. เด็กหญิงธัญชนก จั่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 20. เด็กหญิงแอนนี่ แสนกล้า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 21. เด็กหญิงสุพรรษา เอมแบน สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 22. เด็กหญิงปวริษา หอมยามเย็น สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 23. นางสาววนัสนันท์ อิ่มทิม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 24. นางสาวสวิตตา บุญวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 25. นางสาวกานต์ชุดา โพธิ์นา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 26. นางสาวอุมาพร ศรหิรัญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 27. นางสาวสุชาวดี ชมแพง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 28. นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 29. นางสาวจณสิตา จินันทุยา สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 30. เด็กหญิงฉัตรญา ประทุมกูล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 31. เด็กหญิงขวัญจิรา งอกวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 32. เด็กหญิงศรัญญา ลามี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 33. เด็กหญิงธนัทภัทร บุ้งทอง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 34. นางสาวทิชานันท์ สดชื่น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 35. เด็กหญิงชญาดา กันธิยะ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
 36. นางสาวชิดชนก วันจะก๋า สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

สำหรับการแข่งขัน 2019 AFF U-16 Girls’ Championship จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-22 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี โดยทีมชาติไทย อยู่กลุ่ม บี ร่วมกับ ลาว,มาเลเซีย,สิงคโปร์ และกัมพูชา มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติกัมพูชา สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติมาเลเซีย สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติลาว สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม