ปันจักไทยได้ 2 ทอง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท

leader banner
ปันจักไทยได้ 2 ทอง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท 1

ปันจักสีลัตปลื้มทำตามเป้าคว้า 2 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท มาสเตอร์ชิพ 2019 ที่แดนโสม
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท มาสเตอร์ชิพ 2019) ที่เมืองซุงจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ปันจักไทยได้ 2 ทอง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท 2


ผศ. เอกสิทธิ์ อ้วนไตร ผู้จัดการทีมฯ เปิดเผยว่า สำหรับนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ทำผลงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ทอง ถึงแม้ในบางรุ่นจะพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดาย อย่างรุ่น ซี หญิง ซึ่งคะแนนเบียดกันอย่างสนุก

ปันจักไทยได้ 2 ทอง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท 3


โดยสรุปผลการแข่งขันนักดีฬาไทยทำได้ 2 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง มีผลการแข่งขันดังนี้
2 เหรียญทอง จากประเภทคู่ลีลาหญิง นางสาวยูวีตาร์ สมาเฮาะ และนางสาวรูฮานา เจะอาบูลี ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นเอช นายพิมพิราช ต้นเขียว
3 เหรียญเงิน จากประเภทเดี่ยวลีลาชาย อส.ทพ.อิลยาส สาดารา ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นซี นางสาวสุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ ประเภทต่อสู้ชาย และรุ่นไอ นายศักดิ์ทัต วัยะภรณ์
5 เหรียญทองแดง จากประเภทคู่ลีลาชาย นายจุวัยดี เจะแอ และนายซอบรี เจ๊ะนิ ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นบี อส.ทพ. สุดา เหลืองอภิชาติกุล ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นดี นายสโรลซามัง กาเจ รุ่นจี นายอานนท์ คำสิม รุ่นเจ นายสิทธิพร มากเกลื่อน