ปิดฉากปันจักสีลัต”กีฬามหาลัย” ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง

leader banner
ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 1

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 เมื่อวันที่​ 16 มกราคมที่ผ่านมา​ ณ อาคารประสิทธิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต​ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย​ อิลยาส สาดารา​ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี​ เหรียญทอง, อิสลามี วานิ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ เหรียญเงิน, พัฒนศิลป์ มูซอ​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ และสุพรี สะบูดิง​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 2

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง​ สาลีนี มามุ
มหาวิทยาลัยการกีฬาเห่งชาติ​ เหรียญทอง, ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เหรียญเงิน, นาตาซ่า มะซง​มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี​ และยุวธิดา สียางนอก​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครราชสีมา
เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 3

ประเภทต่อสู้รุ่น​ S​ หญิง น้ำหนัก 40-45 กิโลกรัม​ ธมลวรรณ กิจโสภี​ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ​ เหรียญทอง, ศิริวิมลวัลย์ ศรีเจริญ​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ เหรียญเงิน, รุสนาณีย์ มาหน๊ะ มหาวิทยา​ลัย​สงขลานครินทร์์​ และศศิประภา สุขใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 4

ประภทต่อสู้รุ่น Aหญิง น้ำหนัก 45-50​กิโลกรัม​ ฟิรดาวส์ ดุรอแม​ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต​ เหรียญทอง, อัสมา เจ๊ะมะ​ มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ เหรียญเงิน, กฤษณา​ มหิมา มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ กับ​ อักษรสวรรค์ ร้ายไธสง
มหาวิทยาลัย​ราชกัฎนครราชสีมา เหรียญทองแดง

ประเภทต่อสู้รุ่น Aชาย น้ำหนัก 45-50​ กิโลกรัม​ นิตินัย ถ้ำแก้ว​ มหาวิทยาลัยการกีฬา​แห่งชาติ​ เหรียญทอง, มูฮำหมัดอาฟิก ยา​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ เหรียญเงิน, นิเวศน์ นาแพง​ มหาวิทยาลัยเทคโน​ โลยีราชมงคลพระนคร​ กับ​ ภัทรพล แท่นนิล​ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพธนบุรี​ เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 5

ประเกทต่อสู้รุ่น B ชาย น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม​ นิธินัย ถ้ำแก้ว​ มหาวิทยาลัยการกีฬา​แห่งชาติ​ เหรียญทอง, คณิน อันทับทิม​
มหาวิทยาลัย​ราชกัฏนครราชสีมา​ เหรียญเงิน, อานัส ซีเซ็ง​ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์​ กับประวีณ โลกวิจิตร​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เหรียญทองแดง​

ประภทต่อสู้รุ่น B หญิง น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม​ อารียา ชาญพงษ์พันธ์​ มหาวิทยา​ลัย​การกีพาเห่งชาติ​ เหรียญทอง, ฐิตารีย์ สายฟ้า​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​  เหรียญเงิน, ชลลดา เจยาคม​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​  กับอาทิตยา สายสิญจน์​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 6

ประเกทต่อสู้รุ่น C ชาย น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม​ เทวัญ แสนเงิน​ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต​ เหรียญทอง, พีรพล มิตทสาร​ มหา​วิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ​ เหรียญเงิน, อภิสิทธิ์ พะวังคาม​ มหาวิทยาลัย​เทค​โนโลยีราชมงคลพระนคร​ กับธนพล​ ศรีสุขใส
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์ธานี​ เหรียญทองแดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 7

ประเกทต่อสู้รุ่น C หญิง น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม​ ณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เหรียญทอง, วรรณดี บุญเพ็ชร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ เหรียญเงิน, ณัฏฐธิดา​ แปะซิวมหาวิทยาลัยทักษิณ​ กับฐิติมา ประจงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา​ เหรียญทองเเดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 8

ประเกทต่อสู้รุ่น F ชาย น้ำหนัก 70-75 กิโลกรัม​ ศูฟี โวะ​ มหาวิทยาลัย​ทักษิณ​เหรียญทอง, กูอิบรอเฮม กูบายา​ มหาวิทยา​ลัย​การกีฬาแห่งชาติ​ เหรียญเงิน, มูหามัดฮาริส​ กูโน​ มหาวิทยาลัย​นราธิวาสราช​นครินทร์​น​ กับกฤษณา แสงทอง​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ เหรียญทองเเดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 9

ประเกทต่อสู้รุ่น I ชาย น้ำหนัก​ 85-90 กิโลกรัม​ พิมพิราช ต้นเขียว​ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต​ เหรียญทอง, อนุวัตร หวังเสล่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ เหรียญเงิน,​ชาตรี​ อินท์แถม​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ กับ​ สุรวิช​ ศรีระนำ​ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์​ เหรียญทองเเดง

ปิดฉากปันจักสีลัต"กีฬามหาลัย" ทีมชาติพาเหรดคว้าเหรียญทอง 10