ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย

leader banner
ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 1

เนตบอลเดินหน้าอบรมผู้ตัดสินเพิ่มเติมจำนวน​ 30​ คน​ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน​ ด้าน​ “นายสมพร วรรณศิริ”
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล​ กกท. ชื่นชมสถานที่อบรมเขาน้ำฟ้าสะอาด​ ถูกสุขอนามัยเหมาะเป็นสถานที่เก็บตัวและอบรมได้เป็นอย่างดี​

ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 2

ดาตินซรี​ นฤมล​ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย​ เผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมได้มีการอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอล ขั้นพื้นฐานระหว่าง​วันที่ 17-21 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน เป็นการเผยแพร่กีฬาเนตบอลและมีโอกาสในการสร้างพัฒนาความสามารถผู้ตัดสินไทย เพื่อที่จะก้าวไปสู่การตัดสินในระดับนานาชาติต่อไป โดยมีท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาเนตบอลฯ พันโทอมร พงษ์สุพรรณ เป็นประธาน และสมาคมยังได้รับเกียรติ จากวิทยากร 2 ท่าน คือ นายศุภกร ไชยพัชรพร และว่าที่ร้อยเอกกรณภว์ กนกลภัสกุล มีผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน รายชื่อดังนี้

ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 3

นางสาวนรัญญา ด้วงพลับ, 2. นายนัฐพล นามตะ, 3. นายธีรภัทร์ รักษาเมือง, 4. นายธนกร วิบูลย์กู, 5. นายปกรณ์กิตต์ จันทร์สุพร, 6. นางสาว​สิริวิมล ชุมประยูร, 7. ว่าที่รต.หญิง รุ่งนภา สีธงบน, 8. นางสาวฐานภา เหล่ารอด, 9. นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิทักษ์, 10. นายชานนท์ น้ำกระจาย

11 นายเจษฎา ทองคำ, 12. นายภาณุพงศ์ ซาสุด, 13. นายบรรจบ สินทร, 14. นายนิยูโซ๊ะ ต่วนหนิโด, 15. นายสิทธิเดช แสงเพชร, 16. นายวิทยา พละชัย, 17. นางสาวทิพย์พฤกษา หวังห้องกลาง, 18. นางสาวจันทมณี หอมดวง, 19. นางสาวสุธิดา ศรีแสง, 20. นางสาวธิดาทิพย์ จอมไกร

21นางสาวฟาตีมะฮ์ อาเฮ็ด, 22. นางสาวกนกนิภา มณีรัตน์, 23. นางสาวหัทยา นามพิทักษ์สุข, 24. นายชลาฎล บุญศรี, 25. นายเธียรดนัย อยู่บ้านคลอง, 26. นายอภิสิทธิ์ หงส์อินทร์, 27. นางสาวกนกวรรณ พูนประสาน, 28. นางสาวพัชรี สีส่อง, 29. นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตน์, 30. นายสรวุฒิ ศรีภู

ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 4

นายกสมาคมกีฬาเนตบอล​ กล่าวเสริมว่า​ การอบรมผู้ตัดสินครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และบริษัทมอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด​ และที่สำคัญผู้ตัดสินที่ร่วมอบรมทั้ง​ 30​ คน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดย การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างบุคลากรผู้​ตัดสินที่ยังขาดแคลน สร้างความเข้าใจในเกมส์ ความคุ้นเคยรูปแบบตัดสิน และปูพื้นเป็นผู้ตัดสินลงทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เขาน้ำฟ้า​ รีสอร์ท​ อ.ปากช่อง​ ซึ่งจนท.กกท. ที่ไปตรวจเยี่ยมการอบรม ท่านเลขาสมาคมได้ต้อนรับ นายสมพร วรรณศิริ
ผู้อำนวย​การฝ่ายทรัพยากรบุคคล​ ท่านก็ให้ความเห็นพึงพอใจที่สนามที่พักอยู่ในที่เดียวกัน ไกลจากแหล่งอบายมุขสงบ สะอาด ตามหลัก การสาธารณะสุข ที่รัฐบาลให้นโยบาย (social distancing) ซึ่งผู้เข้าการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาเนตบอลของประเทศไทย และก้าวสู่การเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติตามลำดับ

ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 5
ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 6
ผอ.ทรัพย์กกท.ชมเนตบอล    จัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินไทย 7