พีรดา พีรมธุกร เหมา 4 เหรียญยิมกรมพละ

leader banner
พีรดา พีรมธุกร เหมา 4 เหรียญยิมกรมพละ 1

นาย ปริญญา ถวัลย์อรรณพ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬายิมนาสติกลีลา ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2562 ของกรมพลศึกษา 

สำหรับผลการแข่งขัน บุคคลเฉพาะอุปกรณ์ รุ่นอายุ 14-15 ปี ประเภทเชือก  ชนะเลิศ ด.ญ.พิยดา พีรมธุกร (รร.เทศบาลนครอ้อมน้อย) , รองชนะเลิศ ด.ญ.ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (รร.ราชวินิตบางแก้ว) , อันดับที่ 3 ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา (รร. ราชวินิตบางแก้ว) , / ประเภทคฑา ชนะเลิศ ด.ญ.พิยดา พีรมธุกร (รร.เทศบาลนครอ้อมน้อย) , รองชนะเลิศ ด.ญ.ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (รร.ราชวินิตบางแก้ว) , อันดับที่ 3 ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา (รร. ราชวินิตบางแก้ว) , / ประเภทบอล ชนะเลิศ ด.ญ.พิยดา พีรมธุกร (รร.เทศบาลนครอ้อมน้อย) , รองชนะเลิศ ด.ญ.ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (รร.ราชวินิตบางแก้ว), อันดับที่ 3 แพรวา มิซาโตะ พิลาพันธ์เดช (รร. นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง) , / ประเภทริบบิ้น ด.ญ.พิยดา พีรมธุกร (รร.เทศบาลนครอ้อมน้อย) , รองชนะเลิศ ด.ญ. ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (รร.ราชวินิตบางแก้ว) , อันดับที่ 3 ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา (รร. ราชวินิตบางแก้ว)

พีรดา พีรมธุกร เหมา 4 เหรียญยิมกรมพละ 2

บุคคลเฉพาะอุปกรณ์ รุ่นอายุ 16-18 ปี ประเภทริบบิ้น  ชนะเลิศ น.ส.ณัฏฐ์ กุลสนาวงศ์ (รร.ศึกษานารี) , รองชนะเลิศ น.ส.อริสา ตันฑเทิดธรรม (Singapore International School of Bangkok,) อันดับที่ 3 น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง (รร.ยอแซฟอุปถัมภ์) , / ประเภทบอล ชนะเลิศ น.ส.อริสา ตันฑเทิดธรรม (Singapore International School of Bangkok,) รองชนะเลิศ น.ส.ณัฏฐ์ กุลสนาวงศ์ ( รร.ศึกษานารี ), อันดับที่ 3 น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำรง (รร.วัดเขมาภิรตาราม,) / ประเภทคฑา ชนะเลิศ น.ส. ณัฏฐ์ กุลสนาวงศ์ (รร.ศึกษานารี) , รองชนะเลิศ น.ส.อริสา ตันฑเทิดธรรม (Singapore International School of Bangkok ) , อันดับที่ 3 น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง (รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ), / ประเภทห่วง ชนะเลิศ น.ส.ณัฏฐ์ กุลสนาวงศ์ (รร.ศึกษานารี ), รองชนะเลิศ น.ส.อริสา ตันฑเทิดธรรม (Singapore International School of Bangkok,) อันดับที่ 3 น.ส.โยธิตา สุขสงค์ ( รร. วิชูทิศ)

พีรดา พีรมธุกร เหมา 4 เหรียญยิมกรมพละ 3