“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้

leader banner
“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 1

สองล้อทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม หลังผ่านการประเมินจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทุกหัวข้อ ทั้งเรื่องการจัดการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ-อาสาสมัคร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนโรงแรมที่พักก็มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ด้าน “เสธ.หมึก” เผยได้ทำคู่มือจัดการแข่งขัน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” นำเสนอในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค. ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.64

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 2

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” และจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับผลการประเมินการจัดการแข่งขันจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ที่ประมวลจากการรายงานของ มร.เฟรเดอริก ชาน ผู้ตัดสินนานาชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้ตัดสินและจากแบบประเมินของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่า “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อ

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 3

พลเอกเดชา กล่าวว่า ในภาพรวมการแข่งขันจัดการได้ดีมาก ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ระบบการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำได้อย่างดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้จัดการแข่งขันอันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้จัดการแข่งขันอื่น ๆ ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอันเป็นการปกป้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ ส่วนในหัวข้อย่อยการประเมินประกอบด้วย ระบบความปลอดภัย / ที่พักสำหรับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน / ระบบการจัดการแข่งขัน / ผู้ชมและสนามแข่งขัน / ทีมถ่ายทอดสด ซึ่งรายละเอียดการประเมินในแต่ละหัวข้อ ปรากฎดังนี้ เรื่องระบบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและอาสาสมัคร มีความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรตลอดเส้นทางการแข่งขัน

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 4

“รายงานระบุว่า โรงแรมที่พักทุกแห่งมีมาตรการทางสาธารณสุขสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งของรัฐบาลและมาตรการสาธารณสุขของ ยูซีไอ ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการเสริมในพื้นที่ใช้งานร่วมกันอื่น ๆ ทั่วบริเวณของโรงแรมแต่ละแห่ง รวมไปถึงส่วนห้องอาหาร ในขณะที่สนามแข่งขันมีการผสมผสานกันโดยสมบูรณ์ทั้งในด้านเทคนิคการแข่งขันและทัศนียภาพที่สวยงาม ภูเขาและชุมชน โดยยังคงมาตรการความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่” พลเอกเดชา กล่าว

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 5

พลเอกเดชา กล่าวต่อไปว่า ในอีกประเด็นที่สำคัญก็คือระบบการจัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีอุปสรรคต่อการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมการ การจัดทำเอกสารตรวจคนเข้าเมืองที่มีขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้นกว่าปกติ แต่ก็สามารถฝ่าฟันแต่ละปมปัญหาจนการแข่งขันที่เป็นรายการแข่งขันจักรยานประเภทถนนอาชีพในปฏิทิน ยูซีไอ รายการเดียวในภูมิภาคเอเชีย นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 6

“ส่วนการถ่ายทอดสดที่ดำเนินการโดยทีมงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กก็มีมาตรฐานการถ่ายทอดสดที่ดีเยี่ยม ทัดเทียมการถ่ายทอดสดในภูมิภาคยุโรปและเจ้าหน้าที่ทีมถ่ายทอดสดก็ให้ความร่วมมือในการทำงาน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันตลอดเส้นทางทั้งการแข่งขันทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ฝ่ายชายระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม และการแข่งขันวีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563” นายกสองล้อไทย กล่าว

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 7

ทั้งนี้ พลเอกเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2564 เส้นทางจังหวัดสงขลา-พัทลุง-ตรัง-สตูล และปัตตานี ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดทำคู่มือจัดการแข่งขันพร้อมมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก ศบค. ชุดเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังนำเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค. ชุดใหญ่ ที่จะประชุมกันในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม นี้

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 8

นายกสองล้อไทยเจ้าของฉายา “หมึกไฟแรง (ปั่น) แซงทุกสนาม” กล่าวเสริมว่า หากคู่มือดังกล่าวของสมาคมฯ ทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของ ศบค. ชุดใหญ่ ประกอบด้วย 1.คู่มือการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 (ระบบปิดไม่มีผู้ชม) และคู่มือการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 2.คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานระดับนานาชาติ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในการจัดจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติรายการ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021” ก็จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่จะสิ้นสุดตามประกาศของ ศบค. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ทันที

“ยูซีไอ” ประเมิน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”ประสบความสำเร็จในระดับ “ดีเยี่ยม” ส่วนการแข่งขันปี 64 ทั้งในประเทศ-นานาชาติ“ศบค.ชุดใหญ่” จะพิจารณาเห็นชอบ 29 ม.ค.นี้ 9