รร.ธาตุพนมจัดอบรมโครงการฟุตบอลเสริมสุขภาพลดโรค งดยาเสพติดให้เยาวชน

leader banner
รร.ธาตุพนมจัดอบรมโครงการฟุตบอลเสริมสุขภาพลดโรค งดยาเสพติดให้เยาวชน 1

โรงเรียนธาตุพนม จัด อบรมโครงการ ฟุตบอลเสริมสุขภาพ ลดโรค งดยาเสพติด ให้เยาวชน ณ.ห้องประชุมมหารัตนะ โรงเรียนธาตุพนม เมื่อเร็วๆนี้

นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ อาจารย์โรงเรียนธาตุพนม ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ต้านยาเสพติด ด้วยฟุตบอล ณ. ห้องประชุมมหารัตนะ โรงเรียนธาตุพนม เมื่อเร็วๆนี้