รองสมบูรณ์ปาลูกดอกเปิดดาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย62

leader banner

ท่านสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานเปืดการแข่งขันดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
จัดรายการแข่งขัน โดย สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
โดยมี โดยมี ท่านศิวะ แสงมณี นายกสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยมอบเป้ากับสโมสรการประปานครหลวง สโมสรThai IRPC และนายเสฏฐวุฒิ ทินยากร อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน เวลา 10:15 น.ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

รองสมบูรณ์ปาลูกดอกเปิดดาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย62 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30-09:30 น. รับสมัครและรายงานตัว ประเภททีม เวลา 09:45-10:00 น. พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เวลา 10:15 น. เริ่มการแข่งขันประเภททีม เวลา 12:30-13:30 น. รายงานตัว ประเภทหญิงเดี่ยว และรับสมัครและรายงานตัว ประเภทคู่ และเริ่มแข่งขันในเวลา 14:00 น. พิธีมอบรางวัล ประเภททีม และ ประเภทหญิงเดี่ยวและประเภทคู่ในเวลา 18:30 น.

รองสมบูรณ์ปาลูกดอกเปิดดาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย62 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30-09:30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ประเภทชายเดี่ยว 64 คน เวลา 10:00 น. เริ่มการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบ Round Robin เวลา 13:00 น.แข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบ 32 คนสุดท้าย. เวลา 18:30 น. พิธีมอบรางวัล ประเภทชายเดี่ยว

Rich Media : รายงาน

รองสมบูรณ์ปาลูกดอกเปิดดาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย62 3