รายชื่อ 28 แข้ง “ชบาแก้วU16” เก็บตัว รอบสุดท้าย ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย ณ จังหวัดชลบุรี

leader banner
รายชื่อ 28 แข้ง "ชบาแก้วU16" เก็บตัว รอบสุดท้าย ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย ณ จังหวัดชลบุรี 1

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 28 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรอบสุดท้าย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบสุดท้าย ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-28 กันยายน 2562

โดยนักกีฬาทั้ง 29 คน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 1. นางสาวฉัตรญา ประทุมกูล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 2. นางสาวขวัญจิรา งอกวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 3. นางสาวธนัทภัทร บุ้งทอง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 4. นางสาวศรัญญา ลามี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 5. นางสาวทิชานันท์ สดชื่น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 6. นางสาวอาริตา มัจฉาวานิช สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 7. เด็กหญิงธวันรัตน์ พรมทองมี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 8. นางสาวสุภาพร อินทรประสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 9. นางสาวจรรยพร ภูมัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 10. นางสาวกัญญารัตน์ อมราภรณ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 11. นางสาววนัสนันท์ อิ่มทิม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 12. นางสาวปวริษา หอมยามเย็น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 13. นางสาวจณิสตา จินันทุยา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 14. นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 15. นางสาวสุชาวดี ชมแพง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 16. นางสาวกานต์ชุดา โพธิ์นา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 17. นางสาวอุมาพร ศรหิรัญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 18. เด็กหญิงธัญชนก จั่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 19. เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 20. เด็กหญิงณัฐธิชา สาระกาล สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 21. นางสาวสวิตตา บุญวงศ์ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองสระแก้ว
 22. เด็กหญิงพฤกษา มะลิวัลย์ สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
 23. นางสาวกฤติยา มูลรัง สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
 24. นางสาวชญาดา กันธิยะ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
 25. นางสาวจันทิมา โชติรัตน์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 26. นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 27. นางสาวฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 28. นางสาวธรรณธมล จิระเสวีจินดา สังกัด Legends FC USA.

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมด จะต้องเดินทางมารายงานตัว ที่ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและทีมจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 23 คนอีกครั้ง ในภายหลัง

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะต้องทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-28 กันยายน 2562 ซึ่ง ไทย อยู่สาย เอ ร่วมกับ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และบังคลาเทศ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

ไทย พบ บังคลาเทศ ณ สนาม ชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น.
ออสเตรเลีย พบ ไทย ณ สนาม ชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น.
ไทย พบ ญี่ปุ่น ณ สนาม ชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.

โดยรายการดังกล่าวจะหา 2 ทีม แชมป์และรองแชมป์ เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ต่อไป