วาง​ 17​ แผนแม่บท”กีฬา​ชาติ” เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​

leader banner
วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 1

พันโทรุจ​ แสงอุดม​ รองผู้ว่าการการกีฬา​แห่ง​ประเทศ​ไทย​ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ​ “บริบทการกีฬาไทยกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​และสังคม” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ​ รุ่นที่​ 4​ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศ​ไทย​ร่วมกับ​สถาบัน​พระ​ปกเกล้า​ ที่สถาบันพระปกเกล้า​ ศูนย์ราชการ​ แจ้งวัฒนะ เมื่อ 26ก.ย.

วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 2

พันโทรุจ​ แสงอุดม​ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย​ กล่าวว่า​ บริบทการกีฬาไทยกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​และสังคมนั้น​ ต้องบอกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย​ ประกอบด้วย เงินหมุน​เวียนจากค่าใช้จ่ายการแข่งขัน, เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย, เงินหมุนเวียนในระบบจากการเงินหมุนเวียนในระบบเศษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมกีฬา โดยเกิดจากช่องทางต่างๆ​ ดังนี้

  1. การจัดการแข่ขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติ ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ
  2. การจัดกาแข่งขันฬอาชีพ หมายถึง ก็ฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน และมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศเป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
  3. การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนั่นทนาการ (Sports Tourism) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม
    กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนา การ ที่ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ กกท. กำหนด
  4. การจัดกิจกรมกีฬาอื่นๆ ที่ กกท. ให้การสนับสนุนในการดำเนินการ
วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 3

ด้าน พันโทรุจ​ แสงอุดม​ กล่าวต่อว่าเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ในตอนนี้จังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็น Sports City ปี พ.ศ. 2561มี​ 1) จังหวัดชลบุรี, 2) จังหวัดบุรีรัมย์, 3) จังหวัดกระบี่, 4) จ้งหวัดสุพรรณบุรี, 5) จังหวัดอุดรธานี​ และ​ 6) ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1 : ด้านก็ฬาเชิงสุขภาพและออกกำลังกาย
(Sports for Health & Exercise) มี​ 1) กรุงเทพมหานคร, 2) จังหวัดจันทบุรี, 3) จังหวัดยะลา

วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 4

กลุ่มที่ 2 : ด้านก็ฬาเพื่อการท่องเที่ยวกีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sports Culture) มี​ 1) จังหวัดเชียง​ราย, 2) จังหวัดพัทลุง, 3) จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มที่ 3 : ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ​ (Sports for Excellence) มี​1) จังหวัดนครราชสีมา, 2) จังหวัดสงขลา​ และ​ 3) จังหวัดตรัง
กลุ่มที่ 4 : ด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกี่หามวลชน​ (Basic Sports and Sports for all) มี​ 1) จังหวัดอุบลราชธานี

วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 5

“สุดท้ายนี้ในตัวแผนแม่บทและเป้าหมายของการบริหารกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ของชาติมีด้วย​ 17​ แผน​ มี​ 1.ศูนย์​ฝึก​เพื่อ​การแข่งขัน, 2.สถาบันวิทยาศาสตร์​การกีฬา, 3.สปอร์ต​อะคาเดมี่, 4.ศูนย์​วิจัยและฝึกอบรม, 5.โพลี่คลีนิคและใก้คำปรึกษา,​ 6.ไทยแลนด์เกมส์, 7.สถาบันมวยไทย,​ 8.สมัชชาใหญ่การกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย, 9.สำนักงานบริหารการแข่งขัน,​ 10.สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยี​และนวัตกรรม, 11.ช่องทีสปอร์ต​ ชาแนล, 12.กองทุนพัฒนา​การกีฬา​แห่งชาติ, 13.คณะกรรมการ​รับเรื่องร้องทุกข์​และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, 14.คณะกรรมการเตรียมการนักกีฬ​า​แห่ง​ชาติ, 15.ศูนย์​พัฒนาบุคลากร​ทางการกีฬา, 16.สำนักงานการ​สงเคราะห์และสวัสดิการ, 17.ศูนย์​ประสานงานและสนับสนุนการปฎิบัติ” พันโทรุจ​ แสงอุดมกล่าวทิ้งท้าย

วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 6
วาง​ 17​ แผนแม่บท"กีฬา​ชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ​ 7