สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี

leader banner
สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 1

สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยื่นหนังสือปิดผนึก ชะลอการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบกระบวรการสรรหา และเสนอผู้ดำรงตำแหน่งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ และ ยุติธรรม

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 2

การประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓​ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีก ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ​ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ พร้อมกับมีการพิจารณา​ผู้ที่เหมาะสมดำรง​ตำแหน่งอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​ โดยมีนายสมชาย​ ประเสริฐศรี​ รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​ประจำวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณ​บุรี​ นำผู้บริหารจำนวน​ 32​ หน่วยจากมหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​ 17​ สถาบันและโรงเรียนกีฬา​ 11​ โรง​ สำนักงานอธิการบดี​ 1​ แห่ง​ รวมกับ​ 3​ คณะ​ มีคณะศึกษาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์​ และคณะวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ ร่วมกันยื่นหนังสือปิดผนึกต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​ ซึ่งมีเลขานุการสภา​ ฯ​ ผศ.ดร.อภิวันท์​ โอนสูงเนิน​ เป็นผู้รับหนังสือในที่ประชุม

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 3

“โดยทางผู้แทนต้องการให้สภามหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​พิจารณา​ 2​ ข้อ​ ซึ่งข้อแรกต้องการให้ชะลอการพิจารณา​ผู้ที่มีความเหมาะสมดำรง​ตำแหน่งอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​ไว้ก่อน​ ข้อสอง​ เพื่อตรวจสอบกระบวนการสรรหาและประกอบการพิจารณา​เสนอชื่อผู้ดำรง​ตำแหน่งเพื่อมีความโปร่งใส​ บริสุทธิ์และยุติธรรม” นายสมชายกล่าว

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 4

เมื่อการประชุมเข้าสู่วาระ​ ๕.๑๑ การมอบอำนาจเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๓​ บัญญัติว่านายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบอำนาจให้ ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช กรรมการสภามหาวิทยา​ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหา

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 5


อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แทนนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ แต่เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณาหนังสือร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และทำให้การดำเนินการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้อาจเป็นโมฆะ จึงมีมติว่าให้ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช กรรมการสภามหาวิทยา​ลัยทรงคุณวุฒิ ผู้รับมอบหมายเป็นกรรมการสรรหาแทนนายกสภามหาวิทยลัย ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวันที่คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการพิจารณาการนำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้ตอบรับการทาบทาม​ และไม่ร่วมพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ จึงนำสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณา

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 6

เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมติการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าในวาระข้อ​ 5.11 เรื่องของคณะกรรมการสรรหาให้เลื่อนการพิจารณา​เป็นไปในครั้งหน้า​ โดยให้นำข้อมูลการสรรหารอธิการบดีมหาวิทยาลัย​กีฬา​แห่งชาติ​มานำเสนอเพิ่มเติมในครั้งต่อไป​

สภามหาลัยกีฬาแห่งชาติ สั่งชะลอสรรหาอธิการบดี 7