สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ

leader banner
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 1

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นำทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ คว้า 5 รางวัลนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 2

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้ารางวัลนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 5 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น กันตภณ หวังเจริญ
  2. รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น กุลวุฒิ วิทิตศานต์
  3. รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ
  4. รางวัลประเภทกีฬาทีมดีเด่น ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ เดชาพล พัววรานุเคราะห์
  5. รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น เทศนา พันธ์วิศวาส
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 3
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 4
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 5
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 6
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 7
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ คว้า 5 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ 8