สมาคมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 43/2562 ที่ สุราษฎร์ธานี

leader banner

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาเขื่อนรัชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย กิจจา ศรีทองกุล หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนรัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ วิทยากร, นายสญชัย บุญช่วย ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายคชา เห้งสีป้อง
2.นายอธิษฐาน คงทรัพย์
3.นายวรธน ถิ่นเขาน้อย
4.นายสุวิทย์ รังแท้
5.นายมงคล ไกรสินธุ์
6.นายฉัตรชัย วิชัยดิษฐ
7.นายนภดล ผ่านคํา
8.นายระพีพัฒน์ ขุนจัน
9.นายศักดิ์เกษม พจนพรพันธุ์
10.นายนพวงศ์ อุดม
11.นายณัฐนันท์ ผุดเผือก
12.นายสุริยา กุลเพ็ง
13.นายพิษณุศักดิ์ ศรีใย
14.นายณัฐพล ก่อกิตติพงศ์
15.นายนพชาตรี ยุรกิตติชัย
16.นายจักรพันธ์ สมพร
17.นายณัฐภัทร จำนงค์
18.นายธนกฤต อยู่จัตุรัส
19.บันเทิง รัตนชาติ
20.นายฟัยซอล สองเมือง
21.นายณรงค์เดช เภอสม
22.นางสาววันวิสาข์ วุฒิศักดิ์
23.นายประดิพัทธ์ ฟักแก้ว
24.นายธัญธวัช โอเอี่ยม
25.นายฐาปนา หอมกอ
26.นายเกรียงศักดิ์ เชื้อพราหม์แพ
27.นายกฤตานน พรหมแก้ว
28.นายดนุสรณ์ พระอัมพร
29.นายสุชลย์ ระวิวรรณ
30.นายพีรพงศ์ หลงสะเตีย

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป