สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ช หลักสูตร บี ไลเซนส์ ครั้งที่ 3/2562 ที่ อัลไพน์ กรุงเทพฯ

leader banner
สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ช หลักสูตร บี ไลเซนส์ ครั้งที่ 3/2562 ที่ อัลไพน์ กรุงเทพฯ 1

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘B’ Certificate Coaching Course ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจะมีการอบรม ณ Alpine Football camp Training กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 2 – 15 กันยายน 2562 และ วันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 25 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายลักษณะ คำรื่น
 2. นายเจษฎา จิตสวัสดิ์
 3. นายนันทวัฒน์ แทนโสภา
 4. นายศุภชัย คมศิลป์
 5. นายภานุพงศ์ วงศ์ษา
 6. นายภีรชาติ ยิ้มทอง
 7. นายประณต คณาจันทร์
 8. นายดำรงศักดิ์ บุญม่วง
 9. นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
 10. นายปิยะนัฐ ไชยอุดม
 11. นายพีรทรรศน์ โพธิ์เรือนดี
 12. นายบำรุง บุญพรม
 13. นายรุ่งโรจน์ สว่างศรี
 14. นายศุภรัตน์ มูลโต
 15. นายไพฑูรย์ เทียบมา
 16. นายธเนศ บุผผาราม
 17. นายอภิชัย พลพิทักษ์
 18. นายชยุต จันทรมณฑล
 19. นายธวัชชัย พลซา
 20. นายวสัณห์ สังขพันธุ์
 21. นายชัยวัฒน์ ปริสุทธิอมร
 22. นายภูวนัย วงศ์คำภา
 23. นายพรนิตร คันเต็ง
 24. นายจารุพงศ์ สังข์พงษ์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 – 12 สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 38,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9 ก่อนวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

เมื่อชำระแล้ว ส่งชื่อ-นามสกุล, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาพาสปอร์ต, ไซส์เสื้อ และสลิปการโอนเงิน มาที่ coachingcourse@fathailand.org

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.