สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 31 แข้ง “ชบาแก้ว U19” เก็บตัวรอบสุดท้าย เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย

leader banner
สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 31 แข้ง "ชบาแก้ว U19" เก็บตัวรอบสุดท้าย เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 1

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 31 คน เก็บตัวรอบสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทีมชาติไทย อยู่สาย เอ ร่วมกับ ทีมชาติเวียดนาม,ทีมชาติออสเตรเลียและทีมชาติเกาหลีเหนือ

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นางสาววรารัตน์ นาหนองตูม โรงเรียนนาหลวง
นางสาวพรพิมล เงินพล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
นางสาวกัญญาณี ถวิลวงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวพรชิตา แท่นประทุม โรงเรียนวิชูทิศน์
นางสาวธมลวรรณ รักษาภักดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐนิชา กาฬสินธุ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
นางสาวธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวรัตติกาล ขำแพลง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวปิยะธิดา หล้าธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวกัญชลิญา พิมพะบุตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
นางสาวดวงใจ คูณชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวกัญริยา ศรีรักษ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นางสาวภัทรนันท์ อุปชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
นางสาวพลอยชมพู สมนึก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวนาเดีย เจะดะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง
นางสาวธนกร พลคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง โรงเรียนวิชูทิศน์
นางสาวจิรภาพร ดำหาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวอนุธิดา มะลาศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร โรงเรียนวิชูทิศน์
นางสาวรัชพรรณ กิติราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
นางสาวอณุภา น้อยเหนื่อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวปริยาภัทร กากแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวธนพร ยิ้มละมัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นางสาวพรนภา อุ่นสา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวอริศรา วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวจัสมิน ซานิย่า เบรดฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 โดยรายการนี้จะนำเอา แชมป์, รองแชมป์ และทีมอันดับ 3 ของทวีป ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ในปี 2563 ต่อไป

โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีดังนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติเวียดนาม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทีมชาติออสเตรเลีย พบกับ ทีมชาติไทย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติเกาหลีเหนือ