สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 30/ 2562 ที่จังหวัด สตูล

leader banner
สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 30/ 2562 ที่จังหวัด สตูล 1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอันดามัน เขาโต๊ะพญาวัง จังหวัดสตูล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course By PTT ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีปิดการอบรมนำโดย อาจารย์ทองสุข สัมปหังสิต วิทยากรหลัก นายสญชัย บุญช่วย วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม จำนวน 28 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายกรุนุชร์ โต๊ะหมาน
2.นายชัชพงศ์ แสลิ่ม
3.นายณัฐชกร อินทร์สังข์
4.นายณัฐพล ช่างคิด
5.นายนาวิน สุขไชยศรี
6.นายนิรุณตร์ อัศวภักดี
7.นายฟาดือลี อะนิมะ
8.นายภาณุวัฒน์ ขาวยู
9.นายสันติชัย นวลศรี
10.นายนัสรุดดีน ฮับยูโซ๊ะ
11.นายสุริยัน ยูโซ๊ะ
12.นายอดิศักดิ์ ถาวร
13.นายอับดุลเลาะห์ หวาหาบ
14.นายอิมรอน ยูฮันนั้น
15.นายวัชระ ทรัพย์ส่ง
16.นายเอกรินทร์ ไม้แก้ว
17.นายนฤพนธ์ พลายด้วง
18.นายพงศ์พิเศษ ถานันนิรนาท
19.นายชัยพร คงมีชัย
20.พ.ต.ท.อดิศักดิ์ แกสมาน
21.นายสุไฮมิง ดาเระมูซอ
22.นายประเสริฐ หมานโส๊ะ
23.นายยาเบด หมัดอะด้ำ
24.นายสมชาย โสมจันทร์
26.นายมาเละบูคอรี กือเด็ง
26.นายบุรินทร์ บุญช่วย
27.นายอิมรอน แวหามะ
28.นายอัฟฟาน สามะแต

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

  1. การพัฒนาเยาวชน
  2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
  3. การจัดการแข่งขัน
  4. ฟุตบอลรากหญ้า
  5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
  6. เทคนิคและทักษะ
  7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป