สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 42/2562 ที่ พิษณุโลก

leader banner
สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 42/2562 ที่ พิษณุโลก 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดยผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายอนุชา มีทอง
 2. นายบุญเตียง จันทาศรี
 3. นายหริรักษ์ ปสุตนาวิน
 4. นายปรพนธ เนติขินันท์
 5. นายนรินทร์ ขุนมิน
 6. นายสมศักดิ์ อนุสุเรนทร์
 7. นายสุรชัย นามใจ
 8. นายวัชระ ครุฑผาสุข
 9. นายธีรวุฒิ บุตรดี
 10. นายวงศกร ไชยชนะ
 11. นายธนากร ด่อนดี
 12. นายสุรเดช ธงชัย
 13. นายเอกชัย เหล็กสิงห์
 14. นายกิตติ เซ็นน้อย
 15. นายเอกราช ศิริไทย
 16. นายปาณัสม์ รัตนะรังรอง
 17. นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
 18. นายปรัชญา ยิ้มกริ่ม
 19. นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง
 20. นายนพชัย ลักษณวิเชียร
 21. นายทองสุข เทียมราช
 22. นายจุฑาวัฒน์ กำลังทวี
 23. นายทรงพล คำสมหมาย
 24. นายคมสันต์ ผัดฉิม
 25. นายเอกภพ ทองปอน
 26. พ.อ.อ.ชลากร ศรีวัฒนะ
 27. นายดำรง แก้วหล่ำ
 28. นายนาวี คงอ้น
 29. นายสุริยา อาหาสิเม
 30. นายกรีฑา ดิษดี

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป