สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 29/2562 ที่จังหวัด ขอนแก่น

leader banner
สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 29/2562 ที่จังหวัด ขอนแก่น 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดยสจ.องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ รองประธานสโมสรขอนแก่น เอฟซี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม, นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ หัวหน้าวิทยากร และ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

 1. นายอนุพงษ์ เคนอินทร์
 2. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์
 3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐบดี อ่อนตา
 4. นายชิตศณุ ไสบาล
 5. นายรัฐธรรม ฉลองภาค
 6. นายกฤษฎากร ซุยเพ็ง
 7. นายศุภร ยุระสี
 8. นายปณัฐพงษ์ ลอยเวียงคา
 9. นายมณฑล เปี่ยมสิทธิ์
 10. นายวชิรวัตติ์ สิทธิกรชยาพงษ์
 11. นายนานิธิศ กิจขุนทด
 12. นายนฤมิตร สุโพธิ์
 13. นายเจษฎา ขุนวิเศษ
 14. นายตะวัน ตังเจริญ
 15. นายปภาวิน พุ่มพวง
 16. นายวชิระ แสนพรม
 17. นายอภิชาติ อินยะโพธิ์
 18. นายปรีติกร กองพา
 19. นายพัลลภ วาทโยธา
 20. นายประดิษฐ์ พะเลียง
 21. นายจักรพงศ์ หาญสุวรรณ
 22. นายพิพัฒนพงษ์ พนมผา
 23. นายธีระยุทธ ประลามุข
 24. นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ
 25. นายศุภนิตย์ บุตรสามาลี
 26. นายอิทธิพัทธ์ อนุภัยชินภพ
 27. พ.จ.ท. ธราดล จันทจิตร
 28. นายภัทระ เงาะเศษ
 29. นายภูมินทร์ อินชัยบูรณ์
 30. นายนเรศ ดอรอมาน

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป