สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี จัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC Goalkeeping Course Level 1 ที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2562

leader banner

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สนาม ชลบุรี สเตเดียม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC Goalkeeping Course Level 1 ครังแรกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2562

การอบรมครั้งนี้นำโดย ปาร์ค ยอง ซู วิทยากร พร้อมด้วย ประสบโชค โชคเหมาะ ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล
 2. นายอภิชัย ทองนุสนธิ์
 3. นายสมเกียรติ ปัสสาจันทร์
 4. นางสาวชีวธันย์ เครือวัลย์
 5. นางสาวพัชริญา อ่อนบัวขาว
 6. นายพงศ์ปณต นาคนายม
 7. นายศิรชัช ปรีดาบุญ
 8. นายกฤษฎา พวงมะลิ
 9. Mr. Juliao Monteiro
 10. นายเด่นชาย ชัยทรัพย์
 11. นายวสันต์ อินทรประสาท
 12. นายยุทธนา ธรรมประเสริฐ
 13. นายวงศธร นิลนพคุณ
 14. นายสุรพัฒน์ สว่างจิตต์
 15. นายเอกพจน์ ไชยเลิศ
 16. นายเจษฎา พรมพันธ์ใจ
 17. นายชนพล เกษมเนตร
 18. นายฐิติ ชื่นตา
 19. นายนิวัฒน์ วงศ์อารี
 20. นายภานุวัฒจ์ แดงฟู

หลักสูตร AFC Goalkeeping Course Level 1 ถือเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate โดยเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู ระดับแรก โดยเน้นไปที่เรื่องพื้นฐานต่างๆ อาทิ การยืนตำแหน่ง, การรับบอล, การออกบอล, การขว้างบอล และ พื้นฐานทั้งหมดของผู้รักษาประตู

สำหรับการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม จะสามารถต่อยอดเก็บประสบการณ์เป็นโค้ชผู้รักษาประตูในทุกระดับทันที และจะต้องเก็บสะสมประสบการณ์จำนวน 2 ปี เพื่อต่อยอดในหลักสูตร AFC Goalkeeping Course Level 2