สสส.จอมบึงมาราธอน 2019 โชว์มาตรฐานงานวิ่งดีสุดในเมืองไทย 17-19 ก.ค.นี้

leader banner
สสส.จอมบึงมาราธอน 2019 โชว์มาตรฐานงานวิ่งดีสุดในเมืองไทย 17-19 ก.ค.นี้ 1

“สสส. จอมบึงมาราธอน 2019” เตรียมโชว์มาตรฐาน “ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด” หนึ่งในงานวิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทย วันที่ 17-19 ม.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี

สสส.จอมบึงมาราธอน 2019 โชว์มาตรฐานงานวิ่งดีสุดในเมืองไทย 17-19 ก.ค.นี้ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่าย ชุมชนในท้องถิ่น-นักวิ่งอาสาสมัคร ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด, บริษัท เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ และ บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวิ่งประเพณีระดับตำนาน มาตรฐานสากล “สสส. จอมบึงมาราธอน 2020 ครั้งที่ 35” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด Never Ending Experiences” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี ในวันที่ 17 – 19 ม.ค.63

สสส.จอมบึงมาราธอน 2019 โชว์มาตรฐานงานวิ่งดีสุดในเมืองไทย 17-19 ก.ค.นี้ 3

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า สสส. จอมบึงมาราธอน เป็นงานประเพณีที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 35 โดยในปีนี้เรายังได้รับเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็น 1 ใน 5 งานวิ่งต้นแบบในโครงการ “ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด” ที่จะนำร่องการพัฒนายกระดับงานวิ่งในเมืองไทยสู่มาตรฐานโลก ซึ่งนักวิ่งที่มาร่วมงานครั้งนี้ทั้งหมด 15,000 คน จะได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ สสส. จอมบึง มาราธอน ภายใต้กลิ่นไอ “งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล” ด้วยความร่วมใจของ “บวร” คือชาวบ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงความน่ารักที่ไม่ได้แต่งเติมของชาวจอมบึง ที่มาคอยให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่ม ช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก และร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคน ตลอดเส้นทางการแข่งขัน

สสส.จอมบึงมาราธอน 2019 โชว์มาตรฐานงานวิ่งดีสุดในเมืองไทย 17-19 ก.ค.นี้ 4

อาจารย์ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า การที่ สสส. จอมบึง มาราธอน ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 งานวิ่งในโครงการ “ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด” เพราะเป็นงานวิ่งประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และมีการจัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและพี่น้องชาวไทยเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER) อันจะนำไปสู่การออกกำลังกายของอย่างสม่ำเสมอ ลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการมีสุขภาพที่แข็งแรงในที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งเสียงจาก “หมู่บ้านจอมบึง” ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ในวันที่ 18 ม.ค.63 ยังมีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานงานวิ่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานงานวิ่งระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โยชิฮารุ นาเบกูระ มหาวิทยาลัยทสึคูบะ ประเทศญี่ปุ่น (Professor Dr. Yoshiharu Nabekura / University of Tsukuba) มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากับอาจารย์และนักศึกษาจากไต้หวัน เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ สปอร์ต ประเทศไต้หวัน (Taiwan National University of Sports)

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.63 ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมกิจกรรมพิเศษไว้รอรับนักวิ่งมากมาย อาทิ จอมบึงมาราธอน Expo งานแสดงสินค้าอุปกรณ์การวิ่ง และผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น ณ จุดแสดงสินค้าหอประชุมรัตนพฤกษ์, นิทรรศการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ โดย สสส. ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน, การแจกพันธุ์กล้าไม้ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมรัตนพฤกษ์, งานวิ่งของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย, บูทกิจกรรมท่องเที่ยว-ทัศนศึกษา อําเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี ฯลฯ

สำหรับ กิจกรรมวิ่งประเพณี “สสส. จอมบึงมาราธอน” จัดต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ภายใต้ปณิธาน “งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล” ด้วยความร่วมใจของ “บวร” คือชาวบ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงความน่ารักที่ไม่ได้แต่งเติมของชาวจอมบึง ที่มาคอยให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่ม ช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก และร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคน ตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยการแข่งขันยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมมาราธอนและวิ่งถนนนานาชาติ (AIMS-Association of International Marathons and Road Races) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล รวมถึงเป็นสนามที่ได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเซีย (AAA) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chombuengmarathon.com