สสส. จับมือ ส.กีฬากระโดดเชือกจัดโครงการ 3 จังหวัดไทย

leader banner
สสส. จับมือ ส.กีฬากระโดดเชือกจัดโครงการ 3 จังหวัดไทย 1

นายมณฑป ผลาสินธิ์ เลขาสมาคมกีฬากระโดดเชือก (ไทย) เป็นประธานเปิด “ โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางกาย ด้วยการเล่นกีฬากระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ด้วยการเล่นกีฬากระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ เป็นการ ร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)กับสมาคมกีฬากระโดดเชือก(ไทย) จัดอบรม ทักษะ การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพให้กับเยาวชน และแกนนำผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดเชือก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เยาวขนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬากระโดดเชือก เพื่อพัฒนา ต่อยอดให้เกิดนักกีฬากระโดดเชือก พร้อมพัฒนาองค์ความรู้แก่แกนนำผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดเชือกระดับพื้นฐาน ให้การเล่น กีฬากระโดดเชือกเป็นการเล่นของเยาวชนทุกพื้นที่ ทำไมเราถึงต้องใช้การเล่นกีฬากระโดดเชือก เพราะกีฬากระโดดเชือก ช่วยสร้างสมาธิ ช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยให้ระบบหายใจดีขึ้น สร้างสมดุลในการ เคลื่อนไหวของร่างกาย ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและเพิ่มความสูง ช่วยเผาผลาญ พลังงานส่วนเกินของร่างกาย เป็นกีฬาที่ลดความเสี่ยงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและขา เป็นการออกกำลังกายที่สะดวก ใช้พื้นที่น้อย ทำได้ทุกเวลาและยังมีโอกาส เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

สสส. จับมือ ส.กีฬากระโดดเชือกจัดโครงการ 3 จังหวัดไทย 2

โครงการ รณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกายแก่เยาวชน ด้วยการเล่นกีฬากระโดดเชือกนั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างสรรค์ประเด็น “พี่ชวนน้องออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก” โดยจัดทำ ป้ายรณรงค์ รถประชาสัมพันธ์และแจกคู่มือการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ กิจกรรมที่สอง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีกระโดดเชือก อบรมทักษะการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมกีฬา กระโดดเชือก(ไทย) เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม อายุระหว่าง 10-15 ปี แบ่งเนื้อหาการอบรมเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย รู้จักภัยร้ายที่มาจากการขาดกิจกรรมทางกายอย่างพอเพียง, การกระโดดเชือกที่ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย และการ กระโดดเชือกเพื่อการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องน้องเยาวชนด้วยการโชว์กระโดดเชือกจากนักกีฬา กระโดดเชือกระดับประเทศ พร้อมแจกเชือกกระโดดให้เยาวชน กิจกรรมคู่ขนานทางสมาคมได้อบรมแกนนำผู้ฝึกสอนกีฬา กระโดดเชือกระดับจังหวัด จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562, จังหวัดอุดรธานี ที่ ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่ม ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 และ กรุงเทพมหานคร ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2562