สสส.มอบอุปกรณ์กีฬารร.วัดบางดี

leader banner

ผู้นำเยาวชนสสส.มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน วัดบางดี จ.ตรัง

วิโรจน์ นิตย์ใหม่ ผู้นำเยาวชนสสส. มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า สนับสนุนโดย บริษัท มิกาซ่าไทยแลนด์อินดัสตรี้ส์ จำกัด ให้แก่ คุณทิพวรรณ์ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภายใต้โครงการคนละลูกพร้อมเปิดคลีนิคฟุตบอลสำหรับเยาวชน ณ.สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางดี จ.ตรัง เมื่อเร็วฯนี้

สสส.มอบอุปกรณ์กีฬารร.วัดบางดี 1

ทั้งนี้ สสส. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ด้วยการรณรงค์และสร้างกระแสสังคมที่ตระหนักในกิจกรรมทางการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการ สสส. ค่ายผู้นำชุมชน และค่ายผู้นำเยาวชน เป็นแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม