สส.ตรัง ประธานเปิด”วิ่งเพื่อน้อง”

leader banner
สส.ตรัง ประธานเปิด"วิ่งเพื่อน้อง" 1

วิ่งเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จังหวัดตรัง

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.จังหวัดตรัง (คนที่2ซ้ายมือ)มาเป็นประธานพิธีเปิด งานวิ่งเพื่อน้องโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆนี้