สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์”

leader banner
สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 1

นักกีฬาทีมชาติดีกรีแชมป์โลกเดินหน้ากวาดทอง เพาะกาย ในการแข่งขันกีฬาสูงอายุ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 1 อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากสาวสวยโมเดล เจนจิรา แจ่มดี, ชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์ และตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว และ ฝ่ายชาย สิบเอก บุลากร ดีกระโทก

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 2

การแข่งขันกีฬาสูงอายุ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 1 ซึ่งยังคงทำการแข่งขันหลายชนิดกีฬา เป็นวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 ก.ย. โดยไฮไลท์อยู่ที่เพาะกาย ชิง 11 ทอง ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.ทอง เจนจิรา แจ่มดี แชมป์โลก 2019 เงิน “จูน” กีรติญา (ชฎาทิพย์) จันทรัตน์ แชมป์เอเชีย 2019 ทองแดง กนกพร ดวงจันทร์ ที่ 4 เบอร์ไนซ์ ตัน รุยมิน (สิงคโปร์) ที่ 5 นภัสนันท์ หัวรักกิจ

โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม.ทอง ตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว รองแชมป์เอเชีย 2019 เงิน “จิล” จิลล์เมเร่ ชมิทซ์ ทองแดง เจนจิรา เทิดน้ำเพ็ชร์ ที่ 4 สกุลธรา จันทะโก ที่ 5 โศภิษฐ์ แจ่มถาวร

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 3

โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. “กวาง”ชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์ แชมป์โลก 2018 เงิน “ทราย” นาตาลี สุขโข แชมป์เอเชีย 2019 ทองแดง อารียา ปัญญาอุทัย ที่ 4 ณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ที่ 5 สิรินดา พันสถา

โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.ทองแดง ทอง กนกลักษณ์ ชัยสุริยะเดชา ทีมชาติ เงิน บุญลึก สงวนลิขิตกุล ทองแดง “ครูแต” ศิริพร ศรช่วย รองแชมป์โลกฟิตเนสปี 2019 และ แชมป์โลกมิกซ์แพร ปี 2018 ที่ 4 สิมรา ชุ่มชื่น ที่ 5 ชนัญชิดา หลู (จีน)

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 4

โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รุ่นความสูงเกิน 160 ซม. ทอง รวิวรรณ โทหา เงิน ชมบงกช ช่างเหล็ก ทองแดง ยูโกะ อิชิมาโร่ (ญี่ปุ่น) ที่ 4 สิตานัน บุญช่วย

สปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 40 ปี รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. ทอง ธนพิพัฒน์ จันทนเสวี รองแชมป์เอเชีย 2019 เงิน กิตติ ผลาผล แชมป์โลก 2 สมัย ปี 2016 และ 2017 ทองแดง พสิษฐ์ โสบุญมา ที่ 4 โอฬาร พวงนาค ที่ 5 กฤตคุณ ภู่กรวัฒน์ ทองแดงอาเซียน 2018

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 5

สปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 40 ปี รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ทอง “อ๊อด” สิบเอก บุลากร ดีกระโทก แชมป์โลก ปี 2019 เงิน ประกาศิต เครือบุตร ทีมชาติ ทองแดง “ต๊อบ” ชัยวัฒน์ ทองแสง ดารานักแสดง แชมป์โลก ปี 2016 ที่ 4 ชมาวิชญ์ ดวงมูลลี ที่ 5 ปฐมพงษ์ ไชยสัตย์

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 6

สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 40 – 49 ปี ทอง
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม เงิน กนต์ธีร์ ตั้งจิตต์มงคล ทองแดง ประสงค์ ธรรมเจริญศีล ที่ 4 วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไป
ทอง ภูริทัต ฤทธิศร เงิน ชาญชัย เตียไม้ไทย ทองแดง มนัส ปานเนตร ที่ 4 ศิวสรรค์ เชี่ยวพิมลพร ที่ 5 ธีระ เอกบวรวงศ์

แอธเลติคฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นทั่วไป ทอง ชลันดา โสดี เงิน สุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง ทองแดง อีดิธ พีเฟนเดแซค (ฮังการี) ที่ 4 ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 7

แอธเลติคฟิสิคหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไป ที่ 1 กานต์ธีรา ทิมศรี ที่ 2 อภิชารดา ถิละเวช ที่ 3 ชนัญชิดา หลู ที่ 4 อรวรรณ ตะเวทีกุล

สาวสวยโมเดลแชมป์โลกซิวแชมป์เพาะกาย “มาสเตอร์เกมส์” 8