ส.กีฬาแฮนด์บอล เลี้ยงแสดงความยินดี”นักกีฬา-โค้ช”คว้าเหรียญเงินซีเกมส์

leader banner
ส.กีฬาแฮนด์บอล เลี้ยงแสดงความยินดี"นักกีฬา-โค้ช"คว้าเหรียญเงินซีเกมส์ 1

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้มอบโล่พร้อมเงินรางวัล แก่ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจำนวน 14คน ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง

ส.กีฬาแฮนด์บอล เลี้ยงแสดงความยินดี"นักกีฬา-โค้ช"คว้าเหรียญเงินซีเกมส์ 2

นายสมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมทุ่มเทและเสียสละสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จึงสมควรได้นับการขอบคุณและบันทึกเป็นเกียรติประวัติสำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ส.กีฬาแฮนด์บอล เลี้ยงแสดงความยินดี"นักกีฬา-โค้ช"คว้าเหรียญเงินซีเกมส์ 3

สำหรับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมามีอายุ 30ปีเศษ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากีฬาแฮนด์บอลให้เป็นที่รู้จักและนิยมเล่น มีการจัดการแข่งขันในระดับ อาเซียน เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิค มีมาตราฐานสูงขึ้นตามลำดับ

ส.กีฬาแฮนด์บอล เลี้ยงแสดงความยินดี"นักกีฬา-โค้ช"คว้าเหรียญเงินซีเกมส์ 4

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำกีฬาแฮนด์บอล ในภูมิภาคอาเซียนและ เอเชีย พร้อมทั้งยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับเอเชียและอาเซียนเป็นประจำทุกปีอีกด้วย