ส.ช่างภาพข่าวสื่อมวลชนหาทุน”ซับน้ำตาสื่อ”

leader banner
ส.ช่างภาพข่าวสื่อมวลชนหาทุน"ซับน้ำตาสื่อ" 1

สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯเป็นประธานประชุมรณรงค์หาทุนช่วยเหลือเพื่อนอาชีพสื่อ ในหัวข้อ”ซับน้ำตาสื่อ”

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมงาน โดยมีที่ปรึกษา คุณกำพล พิริยะเลิศ คุณมนูญ พุฒทอง คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอรัปชั่น คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ คุณเค เยาวราช คุณชัยยศ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง คุณธนเดช ประธานช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส ฯลฯ ร่วมประชุมรณรงค์หาทุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพสื่อ..ในหัวข้อ..”ซับน้ำตาสื่อ” มีพี่น้องร่วมอาชีพมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง