“ส.บอล-ไทยลีก”จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19

leader banner
"ส.บอล-ไทยลีก"จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19 1

สมาคมฯ-ไทยลีก ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาตามมาตรการป้องกันโรค

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลอมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 13.00 น. วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

"ส.บอล-ไทยลีก"จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19 2

การประชุมดังกล่าวมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ด้านตัวแทนสมาคมฯ และไทยลีก ประกอบด้วย นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ และ นายลอเรนโซ ฟอฟิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด

พาทิศ ศุภะพงษ์ รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการเรื่องแนวทางการจัดการแข่งขันไว้แล้ว โดยได้ตั้งคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด มีการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติแก่สโมสร สำหรับการฝึกซ้อม รวมถึงการจัดแข่งขัน ไปแล้วถึง 2 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการทางสาธารณสุขและนโยบายรัฐ

"ส.บอล-ไทยลีก"จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19 3

สำหรับ วันนี้เนื้อหาหลักๆ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เชิญผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการร่างคู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา โดยได้ชี้แจงเนื้อหาหลักๆ ที่ต้องนำมาใส่ในร่างคู่มือแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งการกีฬาฯ ก็ได้มีรูปแบบกลางให้แต่ละผู้จัดนำไปร่างหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ไม่ได้มีรายละเอียดที่นอกเหนือจากที่ปฏิบัติกันทั่วไปมากนัก เช่น ไม่ได้บังคับให้ต้องมีการตรวจเชื้อนักกีฬา ฯ

"ส.บอล-ไทยลีก"จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19 4

ขณะที่ กระบวนการถัดไปหลังจากนี้ คือผู้จัดการแข่งขันกีฬาจะต้องนำส่งร่างคู่มือปฏิบัติตามชนิดกีฬาของตัวเองให้การกีฬาฯ เพื่อนำส่งต่อไปยัง ศบค. ผ่านกระทรวงท่องเที่ยวฯ แล้วสุดท้ายกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะเป็นผู้ประกาศคู่มือปฏิบัติของแต่ละชนิดกีฬาต่อไป โดยผู้จัดใดที่ส่งก่อนก็จะมีโอกาสที่ได้รับการอนุมัติการจัดการแข่งขันตามคู่มือก่อน

นอกจากนี้ กระทรวงท่องเทียวฯ กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อลงทะเบียน ติดตาม กำกับ ดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ คือ Sport Platforms หรือ “ชัยชนะ” ซึ่งผู้จัดการแข่งขัน (ในบริบทนี้อาจหมายถึงสโมสรที่จัดการแข่งขันในฐานะเจ้าบ้าน) จะต้องใช้ควบคู่กับ “ไทยชนะ” โดยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจัดการแข่งขันและแจ้งรายละเอียดของการจัดการแข่งขัน เช่น ที่อยู่ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ติดต่อฯ ผ่านทางแพลตฟอร์ม และจะต้องมีการประเมินโดยหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล เช่น ศปก. ตำรวจ สายตรวจ ฯ ทั้งก่อนและหลังการจัดการแข่งขันทุกครั้ง

"ส.บอล-ไทยลีก"จัดทำคู่มือมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาหลังโควิด19 5

สำหรับ ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ และฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆ ในฤดูกาล 2563 กำหนดไว้ดังนี้

ฟุตบอลไทยลีก 1 เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 15 พฤษภาคม 2564

ฟุตบอลไทยลีก 2 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 25 เมษายน 2564 (รอบเพลย์ออฟ 2-23 พฤษภาคม 2564)

ฟุตบอลไทยลีก 3 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 3 ตุลาคม 2563 ปิดฤดูกาล 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 6 มีนาคม -25 พฤษภาคม 2564)

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ : รอบแรก 30 กันยายน 2563 รอบชิงชนะเลิศ 22 พฤษภาคม 2564

ฟุตบอลลีก คัพ : รอบสอง 21 ตุลาคม 2563 รอบชิงชนะเลิศ 1 พฤษภาคม 2564