หมีคูล บริจาคชุดกีฬาให้ อบต.เกาะคอเขา

leader banner

นายอังกูร วรภรณ์พิพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา(คนซ้ายมือ) รับชุดกีฬาหมีคูล จากบริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ จำกัด ชุดกีฬาหมีคูล ใช้ในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่5 ตะโกลาเกมส์ ณ. สำนัดงานอบต.เกาะคอเขา ตะกั่วป่า เมื่อเร็วๆนี้