“เนรัญชญา”ใช้ความเก๋าชนะอาร์เอสซี ลิ่ว16คนศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

leader banner
"เนรัญชญา"ใช้ความเก๋าชนะอาร์เอสซี ลิ่ว16คนศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 1

เนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักชกสาวทีมพิษณุโลกเอ ลิ่วรอบ16คน หลัง ใช้ความเก๋าชนะ อาร์เอสซี กัลตินันท์ คชชาญ นักชกจากละหานทรายรัชดาภิเษก จอดป้ายแค่ยกแรก ในประเภทเยาวชน รุ่น54กก.หญิง ศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29ก.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 เป็นการแข่งขันรอบสองในประเภทเยาวชน(หญิง)

คู่เอก เนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักชกสาวทีมพิษณุโลกเอ พบ กัลตินันท์ คชชาญ นักชกจากละหานทรายรัชดาภิเษก ผลปรากฎว่าเพียงแค่ยกแรก เนรัญชญา อาศัยกระดูกมวยที่เหนือกว่า ต้อนเอาชนะอาร์เอสซี เพียงแค่ยกแรก ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนต่อไป

"เนรัญชญา"ใช้ความเก๋าชนะอาร์เอสซี ลิ่ว16คนศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2

ส่วนผลคู่อื่น รุ่น39กก.หญิง รัฎฐภรณ์ นกทอง(วัดทรงธรรม) ชนะ อาร์เอสซี วิรหมนันท์ ปัญญา(ศรีวิชัย)ยกแรก

รุ่น45กก.หญิง ศิริรัตน์ สุทธิวัฒน์บดี(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน สุพัตรา ทองอินแก้ว(รร.กฬ.นครสวรรค์)2-3,นพรัตน์ บุญปลื้ม(พิษณุโลกเอ) ชนะอาร์เอสซี สุพักตร์ตรา อินทร์สุข(วัดทรงธรรม)ยกแรก ,น้ำเพชร ปั้นคุ้ม(รร.กฬ.อ่างทอง) ชนะ อาร์เอสซี กัญญรัตน์ นุน้อย(รร.สามโคก)ยก2,ปัทมา พาชัย(รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) ชนะอาร์เอสซี มาริสา ไพรประพิณ(รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี)ยกแรก,กัญญาลักษณ์ นาดี(เพชรหนองกี่)แพ้ อาร์เอสซี พิมพ์ชนก เทพจันทรดา(รร.บึงศรีราชาพิทยาคม)ยกแรก,อาพัสรา บุญเสริม(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)ชนะ อาร์เอสซี ศศินา ใจทัด(รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์)ยกแรก,ยุวรรณดา บุตรทอง(รร.หนองกี่พิทยาคม) แพ้ อาร์เอสซี เสาวลี พรหมณี(รร.กฬ.กรุงเทพ)ยกแรก,จินดาพร น้อยนาง(รร.กฬ.ขอนแก่น) ชนะน็อกจิราวรรณ หน่อคำ(อนุบาลหนองกี่)ยกแรก

รุ่น54กก.หญิง ปาริชาติ ธรรมาเจริญ(รร.สายน้ำผึ้ง) ชนะ อาร์เอสซี ศิริวิมล กองเงินนอก(ศรีวิชัย)ยกแรก,วิลัยรัตน์ ยวงจอหอ(รร.กฬ.นครสวรรค์) แพ้อาร์เอสซี ภาคินี นิราชภัย(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)ยก3,พัชราภา กระแสโสม(ส.กีฬาพังงา)ชนะคะแนน นัทธิชา โสภากุล(รร.ราชวินิต นนทบุรี)5-0,สุดัตน์ มุ่งซ้อนกลาง(รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) ชนะคะแนน อภิญญา ศรีนวล(ภูติอนันต์บางนา1)4-1,อันยู ยาดอร์(รร.กฬ.กรุงเทพ)แพ้ อาร์เอสซีวรรณนิภา ภักดีชน(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช)ยกแรก,ผ่องมณี อุดมคำ(รร.กฬ.อุบลราชธานี) แพ้คะแนน ดารินทร์ ด้วงคำกอง(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)2-3,ธรารัตน์ พรหมวิชัย(รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี) นงชนะอาร์เอสซี มาริษา ทานึกรัมย์(ส.กฬ.บุรีรัมย์)ยกแรก

รุ่น57กก.หญิงณัฏฐณิชา โยคี(รร.กฬ.นครสวรรค์) ชนะคะแนน สุกัญญา บัวกอง(รร.หนองกี่พิทยาคม)5-0,เอมอร เฮวชัยภูมิ(รร.กฬ ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ปานเพชร ปุริวงศ์(รร.กฬ.อุบลราชธานี)5-0,จุฑามาศ ทองแท่ง(ศรีวิชัย) แพ้ อาร์ดอสซี ปณิดา แก้วแก่นคูณ(พิษณุโลกเอ)ยกแรก,เกศนี แซ่จ๋าว(รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์).ง ชนะคะแนน ศุภรัตน์ สุวรรณรัตน์(รร.กฬตรัง)5-0,ชนัญญา ทองอาบ(เพชรหนองกี่) แพ้ อาร์เอสซี ภาลิตา สุกสอน(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช)ยกแรก ,ฐิติพร ไทยธานี(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี อาทิตยา บุต
กล้า(รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์)ยกแรก,ชลลดา อาจกล้า(รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์)ชนะอาร์เอสซี จอมญาดา สุดใจ(รร.กฬกรุงเทพ)ยก3 ,ปาริชาติ ยอดนาราง(ละหานทรายรัขดาภิเษก) ชนะผ่านสาวิตรี ศรีเสริม(ส.มวยศรีสะเกษ)

ขณะที่ผลการแข่งขันประเภทยุวชน(หญิง)
รุ่น38กก.น้ำเพชร สอนโยธา(รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แพ้คะแนน ธัญชนก ชำนาญเกื่อน(รร.บึงศรีราชาพิทยาคม)0-5,จันทการ์ต ศรีมุงคูณ(เพชรหนองกี่) แพ้ อาร์เอสซี ชุติกาญจน์ บุญปัญญา(ส.กีฬาพังงา)ยกแรก,ทิพรัตน์ สกัดกลาง(รร.หนองกี่พิทยาคม)แพ้อาร์เอสซี มุฑิตา เอี่ยมสะอาด(รร สามโคก) ยกแรก,กัญญาภัทร เบ้านอก(ส.กฬ.บุรีรัมย์) ชนะ อาร์เอสซี พรธิตา ชมสีดา(รร.โนนสุวรรณพิทยาคม)ยกแรก

รุ่น42กก.หญิง ธนภรณ์ ด้วงช่วย(ส.กฬ.ตรัง)ชนะอาร์เอสซี อริสรา มูลเมือง(รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์)ยกแรก ,ปาลิตา ขุนเจริญ(รร.กฬ.ตรัง) แพ้คะแนน ชมพูนุช ใจหยุด(ส.กีฬา พังงา)0-5,ประภาศิริ สุธัมมา(เพชรหนองกี่)ชนะอาร์เอสซี เจนจิรา บุตรบุราณ(ส.มวยศรีสะเกษ)ยกสอง, แคนาดา ไชฮะนิจ(รร.กฬ.นครสวรรค์) ชนะผ่าน วริศรา กันหาเพียง(รร.สามโคก)

รุ่น44กก.หญิง กัญญาวีร์ เขื่อนคำ(เพชรหนองกี่) ชนะอาร์เอสซี วิจิตรา เทพพิกุล(ส.กฬ.พังงา)ยกแรก ,เกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.ศรีษะเกษ) แพ้คะแนน ธัญรัตน์ โพนทัน(พิษณุโลก)0-5,ชบาทิพย์ เสาร์ไชย(ส.มวยศรีสะเกษ)ชนะอาร์เอสซีพิมพ์ชนก ดีรักษา(รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี)ยก2,จิราภรณ์ วัชนะจำนงค์(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน ณัฐริกา ผลสมหวัง(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)2-3