“เลอภพ” เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย

leader banner
"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 1

“เลอภพ โสรัตน์” เข้าวิน หลังพี่น้องสื่อกีฬา เทใจลงคะแนนให้ชนะเลือกตั้งแบบยกทีม ได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 ติดต่อกัน

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 2

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมภายในสนามอินดอร์ สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่มี ดร.เลอภพ โสรัตน์ เป็นนายกสมาคมฯ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 126 เสียง

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 3

ก่อนการเลือกตั้ง ดร.เลอภพ โสรัตน์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในวาระที่ผ่านมา ซึ่ง สมาคมฯ ได้ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม รวมทั้งได้ชี้แจงงบดุลของสมาคมฯ ซึ่งได้มีการยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากร อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อวงการสื่อมวลชนสายกีฬาจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 4

จากนั้น ฝ่ายกฎหมายของสมาคมฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการบริหาร รวม 15 คน มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมของ ดร.เลอภพ โสรัตน์ ได้หมายเลข 1-15 กับทีมของ นายศิวดล ชวลิตปรีชา อดีตนายกสมาคมฯ ได้หมายเลข 16-30

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 5

ส่วนผลการนับคะแนน ปรากฎว่า ทีมของ ดร.เลอภพ เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งไปแบบยกทีม พร้อมกับได้บริหารสมาคมฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562-2564 จากนี้กรรมการ ทั้ง 15 คน จะต้องไปเลือกนายกสมาคมฯ และยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน ต่อไป

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 6

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการ ที่ชนะการเลือกตั้งทั้ง 15 คน ประกอบด้วย ดร.เลอภพ โสรัตน์, นายปรีชา ภูริวัฒนากิจ, นายวันชัย รุจาวงศ์สันติ, นายภานพ ใจเกื้อ, นายอนุชิต กุลวานิช, นายวอน อ่อนวงค์, นายพงษ์เกษม สมสุข, นายภพธร รุ่งสมัย, นายกัญจน์ ศิริวุฒิ, นายวรวุฒิ พงษ์ธีรพล, น.ส.อัจฉรา เชิดชู, นายบำรุง จำปาเทศ, นายสร้อย มั่งมี, นายอุดมวิทย์ นุราช, นายรณฤทธิ์ บุญพรม

"เลอภพ" เข้าวิน ชนะเลือกตั้ง นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย 7