“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.”

leader banner
“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.” 1

พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ปิ๊งไอเดีย ตั้งศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ดึง ศรีสุวรรณ จรรยา เจ้าของฉายา”นักร้องเรียน”ร่วมทีม

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานชมรม สวปอ.มส. เปิดเผยว่า “ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แม้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานจะดำเนินการในการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง แต่ก็ยังไม่สามารถชนะการทุจริตคอรัปชั่นได้ อีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหลายๆฝ่ายจะต้องหันมาร่วมมือกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าแจ้งเบาะแส”

“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.” 2


ประธานชมรม สวปอ.มส. กล่าวต่ออีกว่า “ ในโอกาสนี้จะมีการเชิญ หน่วยงานจากหลายภาคส่วนมาประชุมร่วมกัน เช่น ชมรม วปอ.มส. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ สำนักข่าวอิศรา พร้อมทั้ง บุคลากรที่มีความรู้ความสารถในการทำงานด้านปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมาอย่างยาวนาน ได้แก่นายนิวัติ ทองล้วน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายสมชาย หนองฮี เป็นต้น

“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.” 3

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดำเนินงานในเริ่มต้นจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จัดทำรายงานทางสถานีวิทยุ พร้อมทำสำนวนส่งให้กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. หากเรื่องใดที่ ปปช.รับเรื่องและมีมูลพร้อมมีมติสั่งฟ้อง ก็จะให้รางวัลสำหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะทำให้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นทุเลาเบาบางลงได้”

“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.” 4