เสี่ยโบ๊ท ปลุกกระแสทำมวยให้เป็นธุรกิจ เพิ่มกลยุทธ์ เสนอปรับกฏหมายให้ทันโลก

leader banner

“เสี่ยโบ๊ท”ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์เพชรยินดีบ๊อกซิ่งโปรโมชั่น แนะภาคธุรกิจ ปรับกลยุทธ รวมถึงภาครัฐ ต้องแก้ไขพรบ.มวยปี 2542 เพื่อทำกีฬามวยให้อินเทรนด์ และลบภาพลักษณ์เดิม

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ C Asean สาขารัชดาภิเษก ตึก CW Tower มีการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจมวยไทยหลังโวิด-19คลี่คลาย โดยวิทยากร ดร.จตุชัย จำปาหอม ผู้ทรงคุณวุฒิวงการมวย , คุณลลิลทิพย์ ธารางกูรวงศ์ จากสมาคมครูมวยไทย และ คุณณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ จากเพชรยินดีบ๊อกซิ่งโปรโมชั่น รวมถึงวิทยากรรับเชิญจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ธนาคารออมสิน ในกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ SPORT ECONOMY ภายใต้การสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และสถาบันวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI)

 ช่วงหนึ่งของการสัมมนา "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเองเข้ามาวงการมวยเต็มตัวในฐานะโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีสนามมวยราชดำเนิน ซึ่งสืบทอดธุรกิจต่อจากบิดาคือ "เสี่ยเน้า" คุณวิรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ วงการมวยอยู่ในช่วงขาลง โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพนักมวยมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเรื่อยๆ มวยแม่เหล็กค่าตัวเงินแสนลดน้อยถอยลงทุกวัน จากอดีตมีเป็นร้อยๆคน แต่ปัจจุบันมีไม่กี่สิบคน ย่อมแสดงว่าเป็นอาชีพที่ไม่สร้างรายได้ คนจึงไม่สนใจ ที่ทนประกอบอาชีพทุกวันนี้เพราะไม่มีทางเลือก ทั้งๆที่เป็นศิลปะประจำชาติ แต่ขาดการดูแลจากภาครัฐบาลอย่างจริงจัง คนที่เข้ามาทำธุรกิจมวยส่วนใหญ่เพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ น้อยคนจะเข้ามาให้ประโยชน์จริงๆ 

  ช่วงท้ายๆการสัมมนาจึงเสนอวิธีการแก้ไข เสนอให้ภาคธุรกิจควรร่วมกันระดมมันสมองปรับกลยุทธ์ ไม่ต่างคนต่างทำ และเสนอภาครัฐปรับเปลี่ยนแก้ไขพรบ.กีฬามวยปี 2542 ให้ทันสมัย เนื่องจากออกมาบังคับใช้นานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งตนเองมีโครงการ "Muaythai new gen" เป็นแนวความคิดใหม่เพื่อมาบริหารวงการมวยให้ทันโลก โดยยกตัวอย่างองค์กร วัน แชมเปี้ยนชิพ(One Championship) เอาบันเทิงมาเสริมกีฬา ลบภาพธุรกิจสีเทาเดิมๆออกไป เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีดาราศิลปินนักแสดง ให้ความสนใจมากกว่าวงการมวย โดยฝากสภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะผู้จัดงานนี้ นำเรื่องให้ผู้ใหญ่รับรู้ในอีกมุมหนึ่งของวงการมวย


 กิจกรรมภายในงานมีการรวมสร้างสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มให้กับสมาชิกคลัสเตอร์  เสนอแนวทางการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการมวยไทยหลังโควิด-19  ให้ความรู้มาตรการทางด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19สำหรับธุรกิจมวยไทยก่อนเริ่มเปิดดำเนินการอีกครั้ง  มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูสำหรับวงการมวยไทย มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับวงการมวยไทย รวมถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)

โดยมีบุคคลวงการมวยร่วมงานประมาณ 50 คน ตามSocial Distancing อาทิ คุณชินวุฒิ สิริสัมพันธ์ , พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง , ดร.เอกรัตน์ ไชยโชติช่วง , คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาล , คุณภพธร รุ่งสมัย , คุณสุพจน์ ลีลาพิสุทธุ์ , ครูดาม ศรีจันทร์ , คุณเทพพิทักษ์ ศรีใส ฯลฯ


ก่อนปิดการสัมมนา มีการให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับวงการมวยอย่างละเอียด โดยเน้นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)