โครงการคนละลูกจับมือมอลเทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้รร.ตะกั่วป่าคีรีเขต

leader banner

โครงการคนละลูกร่วมกับบริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) มอบอุปกรณ์กีฬามอลเทนให้โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต

นายสหัส ตัณฑสมบูรณ์. (เสื้อสีส้ม) มอบอุปกรณ์กีฬามอลเทน ให้กับ นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ณ. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เมื่อเร็วๆนี้