โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าชุดกีฬาหมีคูลมอบอุปกรณ์กีฬาให้ยช.ทั่วประเทศ

leader banner
โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าชุดกีฬาหมีคูลมอบอุปกรณ์กีฬาให้ยช.ทั่วประเทศ 1

โครงการคนละลูกจับมือผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า ชุดกีฬาหมีคูล มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าพร้อมเปิดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชน ทั่วประเทศ พบกับ โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าชุดกีฬาหมีคูลมอบอุปกรณ์กีฬาให้ยช.ทั่วประเทศ 2

โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 เป็นหนึ่งในกิจกรรมCSR ของโครงการคนละลูก ซึ่งมีวัตถุประสงค์มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศพร้อมสานฝันเยาวชนไทยหันมาสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ในปี2563ซึ่งเป็นปีที่2ของโครงการ จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2563ถึงเดือนธันวาคม 2563
โดยจะจุดประกายครั้งแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนมีนาคมนี้

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าชุดกีฬาหมีคูลมอบอุปกรณ์กีฬาให้ยช.ทั่วประเทศ 3

นายศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก กล่าวว่า โครงการคนละลูกเกิดจากประสบการณ์ ที่ไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต่างจังหวัด ได้รับทราบว่าแต่ละโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งโครงการคนละลูก และได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัทห้างร้านเป็นอย่างดี โครงการ ได้ทำกิจกรรมหลากหลาย เช่น จัดการแข่งขันฟุตซอล ในวันที่ 5ธันวาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนอย่างคับคั่ง สำหรับโครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 จะเริ่มโครงการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคแรก ในเดือนมีนาคม 2563 โดยทำการมอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่า พร้อมอบรมเรื่องยาเสพติด หลังจากนั้นเปิดคลีนิคฟุตบอล คลีนิคฟุตซอล ให้เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้. นอกจากนี้ทางโครงยังมีรางวัลเจ้าหนูหมีคูล มอบให้เยาวชนคนเก่งของเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุดกีฬาหมีคูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนไทย และต้องขอขอบคุณ บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก ชุดกีฬาหมีคูล