โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าจัดฟุตบอลคลีนิคที่ตรัง

leader banner
โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าจัดฟุตบอลคลีนิคที่ตรัง 1

โครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 โครงการคนละลูกร่วมกับบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์)จำกัด และอสม.อำเภอห้วยยอด มอบอุปกรณ์กีฬามิกาซ่าให้โรงเรียนพร้อมจัดคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนในจังหวัดตรัง

วิโรจน์ นิตย์ใหม่ ผู้จัดการสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการคนละลูก ได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้อง ปีที่ 2 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับปีนี้ จะเริ่มโครงการในวันที่15กรกฎาคม2563 ถึง วันที่ 30กันยายน 2563 โดยมอบผลิตภัณฑ์กีฬามิกาซ่า และจัดคลีนิคฟุตบอล ณโรงเรียนวัดคีรีวหาร โรงเรียนบ้านหนองหมอ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ โรงเรียนบ้านควนอารี โรงเรียนห้วยน้ำเย็น โรงเรียนบ้านควนพญา โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม โรงเรียนบ้านทอนเหรียน โรงเรียนบ้านควนตัง โรงเรียนบ้านวังหลาม

โครงการคนละลูกจับมือมิกาซ่าจัดฟุตบอลคลีนิคที่ตรัง 2

สำหรับโครงการในปีนี้ ได้ร่วมกับอสม.อำเภอห้วยยอด ทำการตรวจคัดกรองโควิท 19 กับผู้เข้าร่วมอบรม ตามกฎเกณฑ์ระดับชาติ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ในท้องที่จังหวัดตรังเป็นอย่างดี