โครงการคนละลูกเดินหน้าผู้นำยช.กีฬาปี2

leader banner
โครงการคนละลูกเดินหน้าผู้นำยช.กีฬาปี2 1

โครงการคนละลูก ยังเดินหน้าต่อ จัดผู้นำเยาวชนกีฬา ร่วมทำความดี พี่ให้น้องปีที่ 2

วิโรจน์ นิตย์ใหม่ หัวหน้าสำนักงานโครงการคนละลูกประจำจังหวัดตรัง (เสื้อเหลือง นั่งซ้ายมือ) ประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวิหาร จังหวัดตรัง ก่อนจะเปิดโครงการคนละลูกหลัง หยุดพักช่วงโควิด-19 ที่โรงเรียนคีรีวิหาร เมื่อวันก่อน